Tanja Pohjankoski

 • puheterapeutti
 • työnohjaaja
Ei vapaita aikoja seuraavaan 6kk
Erikoistumiset
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Työnohjaus
 • Hengitys
 • Äännevirheet
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Puheen epäselvyys
 • Syömisen ja nielemisen häiriöt
 • Kireä kielijänne
 • Myofunktionaalinen terapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin +358407272418
Kotisivu http://www.kasvotreeni.fi
Kielet suomi, englanti

Kuvaus

Tervetuloa vastaanotolleni Turkuun!

Olen työssäni erikoistunut suun ja kasvojen alueen myofunktionaaliseen kuntoutukseen. Myofunktionaalisella kuntoutuksella pyritään normalisoimaan suun ja kasvojen alueen rakenteiden ja toiminnan kehitystä sekä vähentämään jo syntynyttä oireilua. Hoidan vastaanotollani sekä lapsia että aikuisia!

Voit hakeutua vastaanotolleni kireän kielijänteen arvioon, syömisen pulmien arvioon tai puheen epäselvyyden ja äännevirheiden vuoksi. Myofunktionaaliseen arvioon ja kuntoutukseen voi hakeutua myös suuhengityksen ja siihen liittyvien oireiden kuten mahdollisen kuorsauksen, narskuttelun, kasvojen ja leukanivelen kiputilojen tai unenaikaisten hengityshäiriöiden vuoksi. Myofunktionaalinen kuntoutus sopii myös uniapnean aktiiviseen omahoitoon.

Tutkimuskäynnillä arvioidaan kasvojen ja suun alueen lihasten toimintaa ja rakenteiden suhdetta toimintakykyyn sekä selvitetään oire- ja esitietojen perusteella kokonaistilanteeseen johtaneita syitä. Myofunktionaalinen harjoittelu voidaan aloittaa heti ensikäynnillä. Tarvittaessa ohjaan sinut muille asiantuntijoille kuten erikoislääkärille tai hammaslääkärille, jos kuntoutuksen etenemiseen tarvitaan laajempaa yhteistyötä tai tutkimusta.

Myofunktionaalinen kuntoutus on aktiivista lihasharjoittelua, jossa asiakkaan sitoutuminen omahoitoon on ensiarvoisen tärkeää. Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisetsti. Pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta omasta toiminnasta ja muuttaa opittuja tapoja tukemaan kokonaisterveyttä. Ensisijaiset tavoitteet ovat kielen lepoasennon ja nenähengitystavan oppimisessa, jotka ovat usein ratkaisevia tekijöitä oireiden vähenemisen kannalta.

Ajanvarauskalenterin kautta voit varata ajan myofunktionaaliseen arvioon tai esimerkiksi konsultaatiokäynnille. Voit varata ja maksaa käynnin itse tai hakea korvausta vakuutusyhtiöstäsi lääkärin lähetteen perusteella. 

Toimin myös KELAn palveluntuottajana Varsinais-Suomessa. Mikäli sinulla on jo Kelan kuntoutuspäätös ja haluat tiedustella vapaita terapiapaikkoja, ota yhteyttä mieluiten jonopalvelun kautta. Voit kuvailla lyhyesti kuntoutustarvetta (tavoite, suositellut käyntikerrat, maksaja). Muistathan, että potilastietojen luovuttaminen sähköpostitse ei ole suositeltavaa. Lisätietoja Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta saat täältä.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta logopedian maisteriohjelmasta vuonna 2007. Valmistumisen jälkeen olen aktiivisesti kouluttautunut kohti nykyistä erikoisosaamistani puhe- ja oraalimotoriikan sekä myofunktionaalisen terapian alueilla. Olen listannut alle tärkeimmät jatkokoulutukseni.  Olen valmistunut myös voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi (60 op) vuonna 2014.

 • Feed the Peds - syömisen kuntoutuksen koulutuskokonaisuus
 • Beckman Oral Motor Protocol - manuaalinen menetelmäkoulutus suun ja kasvojen aluee n lihasten käsittelyyn
 • Oral Placement Therapy I, II ja apraksia (oraali- ja puhemotoriikka)
 • Buteyko-hengitysohjaaja
 • PROMPT level 2-terapeutti (oraali- ja puhemotoriikka)
 • Myofunktionaalisen terapian koulutus (AOMT) (kielijänne, oraali- ja puhemotoriikka)

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottoni sijaitsee Turussa osoitteessa Yliopistonkatu 6 A tsto 2 (karttalinkki). Tiloihin on esteetön pääsy, mutta tiloissa ei ole käytössä inva-wc:n kriteereitä täyttävää wc-tilaa.  Puheterapia ja työnohjaus voi toteutua myös asiakkaan arkiympäristössä. Myös etäyhteyden kautta työskentely on mahdollista.

Kuntoutuksessa käytän ajantasaista ja laadukasta asiakkaan tarpeet huomioivaa terapiamateriaalia ja kommunikaatiomenetelmiä (tukiviittomat, toimintataulut, kommunikaatiokansiot ja -ohjelmat).