TIETOA MEISTÄ

Törmäsimme työmme ja henkilökohtaisen elämämme kautta tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen – niin moni tarvitsee kipeästi apua, mutta prosessi on kankea ja vaivalloinen, eivätkä omat voimavarat yksinään riitä avun etsimiseen. Suomessa eri alojen laillistettuja terapeutteja on tuhansia. Silti joudumme etsimään heitä erilaisilta alustoilta, usein jopa paperitulosteilta, joista löytyy ainoastaan terapeutin nimi ja yhteystiedot.

Valitseterapian taustalla yhdistyy viiden hengen tiimin tietotaito kuntoutus- ja terveyspalveluista teknologia-, hakukone- ja markkinointiosaamiseen. Ensimmäiset terapeutit liittyivät Valitseterapia.fi-palveluun vuonna 2018, ja tänä päivänä jopa 600 terapeuttia saavat kauttamme näkyvyyttä.

Tavoitteenamme on olla Suomen suurin ja laajin terapiahakupalvelu, jotta yhä useampi apua etsivä löytää itselleen sopivan ammattilaisen oikea-aikaisesti – oli kyse sitten matalan kynnyksen keskusteluavusta tai Kela-tuetusta kuntoutuksesta.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat yhdenvertaisuus, luotettavuus ja inhimillisyys:

Yhdenvertaisuus, sillä jokainen meistä on avun ja auttamisen arvoinen huolimatta olosuhteista, iästä, sukupuolesta, kotipaikasta tai mistään muustakaan ominaisuudesta. Lisäksi niin yksinyrittäjillä kuin pienillä ja suurilla yrityksillä tulee olla yhtäläinen oikeus näkyvyyteen.
Luotettavuus, sillä terapiassa olennaista on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen luottamuksellinen suhde. Meidän tarkoituksenamme on luotettavasti mahdollistaa oikean avun löytäminen.
Inhimillisyyttä on kysyä toisiltamme aika-ajoin “mitä sinulle kuuluu?”. Meillä kaikilla on tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Me olemme läsnä asiakkaillemme ja apua tarvitseville.
ANNA

ANNA PÄLVE

OPERATIIVINEN JOHTAJA

+358 505356799, anna.palve@mediversitas.fi

Olen yksi perustajajäsenistä ja ylpeä tästä yhteiskunnallisesti tärkeästä ja merkityksellisestä palvelusta. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri.

Noin vuosi yrityksen perustamisen jälkeen kuntoutuksen kehittäjän roolini muuttui kuntoutujaksi jouduttuani vakavaan onnettomuuteen. Vuoden sairausloma ja eri terapioita vaativa kuntoutusjakso muutti tapaani katsoa elämää. Tämän seurauksena olen varmasti saanut uusia näkökulmia myös työhöni ja tiedän, mitä kuntoutujana oleminen on.

Perhe, luonnossa oleminen ja urheileminen ovat minulle tärkeitä voimavaroja. Maalaaminen on rakas harrastukseni, joka välillä rentouttaa ja välillä turhauttaa vaativaa luonnettani.

TANJA

TANJA POHJANKOSKI

MYYNTIJOHTAJA

+358 407272418, tanja.pohjankoski@mediversitas.fi

Olen työskennellyt ihmisten auttamisen ja kuntoutuksen parissa yli kymmenen vuoden ajan. Aloitin puheterapeuttina terveyskeskuksessa, perustin myöhemmin oman yhden naisen yritykseni ja kouluttauduin työnohjaajaksi.

Puheterapiatyö on ongelmanratkaisua. Autan asiakkaita ajatuksiensa ja äänensä kuuluville saamisessa omassa arjessaan. Terapiatyön lisäksi olen kiinnostunut ongelmanratkaisusta yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja siksi olen mukana tässä upeassa, innostavassa porukassa! Haluan, että jokaisella on tasa-arvoinen mahdollisuus löytää itselleen sellainen terapeutti, jonka voi kokea sopivan läheiseksi ja jonka vierellä on mahdollisuus olla oma itsensä ja uskaltaa etsiä muutosta. Erityisesti toivon, että lapsiperheet, joissa arki vaatii jatkuvaa lankojen kiinnipitämistä, voisivat löytää terapeutin helpommin.

Kaiken työn ja tekemisen vastapainoksi olen huomannut tarvitsevani aikaa itselleni. Huolehdin omasta hyvinvoinnista vetäytymällä omiin oloihini kotonani Portsassa tai suuntaan vihreisiin Ruissalon metsiin. Hengitysharjoitukset vetävät päivittäin puoleensa.

SUVI

SUVI SIIRA

OPINTOVAPAALLA

+358 445151857, suvi.siira@mediversitas.fi

Olen taustaltani diplomi-insinööri sekä liikkeenjohdon konsultti ja voisi luulla, että varsin outolintu terapiapiireissä. Tai en kuitenkaan! Minun ammattini asiantuntijatehtävissä on usein kuormittava, ja minä, kuten niin monet muutkin asiantuntijat, kohtaavat nykyään yhä enemmän työperäistä uupumusta. Kokonaisvaltainen kehon ja mielen hyvinvointi onkin noussut minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeäksi elämän osa-alueeksi.

Terapeutit tekevät kallisarvoista työtä, ja oikean avun ja terapeutin löytyminen helposti ja nopeasti pitäisi olla itsestäänselvyys, jos haluamme kutsua yhteiskuntaamme hyvinvointiyhteiskunnaksi.

Vuonna 2020 pandemian muuttaessa arkeamme löysin lenkkiseuraksi Valitseterapian perustajan Annan. Anna kertoi Valitseterapian ydinajatuksesta ja siitä, millaisen palvelun he olivat luoneet, jotta yhä useampi löytäisi apua nopeammin ja helpommin. Olisin itse tarvinnut vastaavaa palvelua etsiessäni apua uupumukseen ja koin, että niin moni muu voisi saada apua palvelustamme. Olen valtavan ylpeä, että saan olla mukana kasvattamassa Valitseterapiaa sellaisiin mittasuhteisiin, jolla se hyödyttää terapiaa etsiviä kaikkialla Suomessa.

INKA

INKA IKONEN

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄJOHTAJA

+358 503540489, inka.ikonen@mediversitas.fi

Olen viestintäalan yrittäjä ja digitaalisten sisältöjen asiantuntija. Vastaan palvelumme markkinoinnista ja viestinnästä ja tehtäväni on parantaa palvelumme asiakaskokemusta ja löydettävyyttä.

Olen omakohtaisesti sekä toimittajan työni kautta ymmärtänyt sen, millaisen esteradan apua tarvitseva saattaa joutua käymään. Olen joutunut masentuneena ja pahasti traumatisoituneena taistelemaan ja vaatimaan itselleni apua. Se on saanut minut sisuuntumaan. Sen ei kuuluisi olla hyvinvointiyhteiskunnassa niin. Ihmisen perustarve on tulla kuulluksi ja nähdyksi. On surullista, miten moni jää vailla kaipaamaansa apua.

Olen myös kognitiivinen lyhytterapeutti ja mindfulness-ohjaaja. Pari vuotta sitten mietin, kuinka voisin yhdistää viestinnän osaamistani ja kiinnostustani mielenterveyteen. Ideoin palvelua, josta apua tarvitsevat voisivat hakea itselleen sopivaa apua. Sitten universumi tiputti eteeni Valitseterapian. Olin niin helpottanut, kun tajusin, ettei minun tarvitse tehdä tällaista palvelua itse tyhjästä, vaan on olemassa jo toimiva sivusto ja upea tekijäjoukko, jotka kaipasivat vieläpä juuri minun osaamistani.

Yhdessä me voimme kaataa radalta esteet ja helpottaa palveluiden piiriin pääsemistä. Koska jokainen ansaitsee tulla nähdyksi.

SUVI

AHMED ABDULGHANI

TEKNOLOGIAJOHTAJA

+358 453551414, ahmed.abdulghani@mediversitas.fi

Uskon, että teknologialla on merkittävä rooli mielenterveyspalveluiden kehittämisessä ja paranemisessa. Valitseterapia on innovatiivinen ja edistyksellinen yritys, joka pyrkii helpottamaan apua tarvitsevien arkea teknologian avulla. Haluan olla osa tätä tärkeää työtä ja hyödyntää osaamistani ja kokemustani yrityksen kasvattamisessa.

Olen koulutukseltani tietotekniikan DI. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen toiminut liikkeenjohdon konsulttina, teknologiayrittäjänä startup-maailmassa sekä teknisenä projektipäällikkönä. Tavoitteenani on auttaa osaamisellani apua tarvitsevia ja samalla tehostaa kumppaniemme prosesseja, jolloin he voivat keskittyä olennaiseen työhön. Uskon, että nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä: kun autamme apua tarvitsevia, luomme samalla paremman ja kestävämmän yhteiskunnan, joka on hyväksi myös yrittäjille.