TIETOA MEISTÄ

Törmäsimme työmme ja henkilökohtaisen elämämme kautta tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen – niin moni tarvitsee kipeästi apua, mutta prosessi on kankea ja vaivalloinen, eivätkä omat voimavarat yksinään riitä avun etsimiseen. Suomessa eri alojen laillistettuja terapeutteja on tuhansia. Silti joudumme etsimään heitä erilaisilta alustoilta, usein jopa paperitulosteilta, joista löytyy ainoastaan terapeutin nimi ja yhteystiedot.

Valitseterapian taustalla yhdistyy neljän naisen tietotaito kuntoutus- ja terveyspalveluista digi-, hakukone- ja markkinointiosaamiseen. Ensimmäiset terapeutit pääsivät testaamaan Valitseterapia.fi-palvelua vuonna 2018, ja tänä päivänä sadat terapeutit saavat kauttamme näkyvyyttä ja markkinointia.

Tavoitteenamme on olla Suomen suurin ja laajin terapiahakupalvelu, jotta yhä useampi apua etsivä löytää itselleen sopivan ammattilaisen oikea-aikaisesti – oli kyse sitten matalan kynnyksen keskusteluavusta tai Kela-tuetusta kuntoutuksesta.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat yhdenvertaisuus, luotettavuus ja inhimillisyys:

Yhdenvertaisuus, sillä jokainen meistä on avun ja auttamisen arvoinen huolimatta olosuhteista, iästä, sukupuolesta, kotipaikasta tai mistään muustakaan ominaisuudesta. Lisäksi niin yksinyrittäjillä kuin pienillä ja suurilla yrityksillä tulee olla yhtäläinen oikeus näkyvyyteen.
Luotettavuus, sillä terapiassa olennaista on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen luottamuksellinen suhde. Meidän tarkoituksenamme on luotettavasti mahdollistaa oikean avun löytäminen.
Inhimillisyyttä on kysyä toisiltamme aika-ajoin “mitä sinulle kuuluu?”. Meillä kaikilla on tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Me olemme läsnä asiakkaillemme ja apua tarvitseville.
ANNA

ANNA PÄLVE

TOIMITUSJOHTAJA, PERUSTAJAJÄSEN

+358 505356799, anna.palve@mediversitas.fi

Olen yksi perustajajäsenistä ja ylpeä tästä yhteiskunnallisesti tärkeästä ja merkityksellisestä palvelusta. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri ja Valitseterapian ohella työskentelen kuntoutuspalveluiden kehittämisen parissa.

Noin vuosi yrityksen perustamisen jälkeen kuntoutuksen kehittäjän roolini muuttui kuntoutujaksi jouduttuani vakavaan onnettomuuteen. Vuoden sairausloma ja eri terapioita vaativa kuntoutusjakso muutti tapaani katsoa elämää. Tämän seurauksena olen varmasti saanut uusia näkökulmia myös työhöni ja tiedän, mitä kuntoutujana oleminen on.

Luonnossa oleminen ja urheileminen ovat minulle tärkeitä voimavaroja, ja vietän myös paljon aikaa mökillä. Maalaamisesta on tullut uusi harrastukseni, joka välillä rentouttaa ja välillä turhauttaa vaativaa luonnettani.

TANJA

TANJA POHJANKOSKI

TERAPEUTIT JA PALVELUT

+358 407272418, tanja.pohjankoski@mediversitas.fi

Olen työskennellyt ihmisten auttamisen ja kuntoutuksen parissa yli kymmenen vuoden ajan. Aloitin puheterapeuttina terveyskeskuksessa, perustin myöhemmin oman yhden naisen yritykseni ja kouluttauduin työnohjaajaksi.

Puheterapiatyö on ongelmanratkaisua. Autan asiakkaita ajatuksiensa ja äänensä kuuluville saamisessa omassa arjessaan. Terapiatyön lisäksi olen kiinnostunut ongelmanratkaisusta yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja siksi olen mukana tässä upeassa, innostavassa porukassa! Haluan, että jokaisella on tasa-arvoinen mahdollisuus löytää itselleen sellainen terapeutti, jonka voi kokea sopivan läheiseksi ja jonka vierellä on mahdollisuus olla oma itsensä ja uskaltaa etsiä muutosta. Erityisesti toivon, että lapsiperheet, joissa arki vaatii jatkuvaa lankojen kiinnipitämistä, voisivat löytää terapeutin helpommin.

Kaiken työn ja tekemisen vastapainoksi olen huomannut tarvitsevani aikaa itselleni. Huolehdin omasta hyvinvoinnista vetäytymällä omiin oloihini kotonani Portsassa tai suuntaan vihreisiin Ruissalon metsiin. Hengitysharjoitukset vetävät päivittäin puoleensa.

SUVI

SUVI SIIRA

MYYNTI JA YHTEISTYÖT

+358 445151857, suvi.siira@mediversitas.fi

Olen taustaltani diplomi-insinööri sekä liikkeenjohdon konsultti ja voisi luulla, että varsin outolintu terapiapiireissä. Tai en kuitenkaan! Minun ammattini asiantuntijatehtävissä on usein kuormittava, ja minä, kuten niin monet muutkin asiantuntijat, kohtaavat nykyään yhä enemmän työperäistä uupumusta. Kokonaisvaltainen kehon ja mielen hyvinvointi onkin noussut minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeäksi elämän osa-alueeksi.

Terapeutit tekevät kallisarvoista työtä, ja oikean avun ja terapeutin löytyminen helposti ja nopeasti pitäisi olla itsestäänselvyys, jos haluamme kutsua yhteiskuntaamme hyvinvointiyhteiskunnaksi.

Vuonna 2020 pandemian muuttaessa arkeamme löysin lenkkiseuraksi Valitseterapian perustajan Annan. Anna kertoi Valitseterapian ydinajatuksesta ja siitä, millaisen palvelun he olivat luoneet, jotta yhä useampi löytäisi apua nopeammin ja helpommin. Olisin itse tarvinnut vastaavaa palvelua etsiessäni apua uupumukseen ja koin, että niin moni muu voisi saada apua palvelustamme. Olen valtavan ylpeä, että saan olla mukana kasvattamassa Valitseterapiaa sellaisiin mittasuhteisiin, jolla se hyödyttää terapiaa etsiviä kaikkialla Suomessa.

INKA

INKA IKONEN

DIGIKEHITYS JA -MARKKINOINTI

+358 503540489, inka.ikonen@mediversitas.fi

Olen viestintäalan yrittäjä ja digitaalisten sisältöjen asiantuntija. Vastaan palvelumme digitaalisesta kehityksestä, sillä haluamme panostaa entistä enemmän verkkosivuston asiakaskokemuksen ja löydettävyyden parantamiseen.

Olen omakohtaisesti sekä toimittajan työni kautta ymmärtänyt sen, millaisen esteradan apua tarvitseva saattaa joutua käymään. Olen joutunut masentuneena ja pahasti traumatisoituneena taistelemaan ja vaatimaan itselleni apua. Se on saanut minut sisuuntumaan. Sen ei kuuluisi olla hyvinvointiyhteiskunnassa niin. Ihmisen perustarve on tulla kuulluksi ja nähdyksi. On surullista, miten moni jää vailla kaipaamaansa apua.

Opiskelen parhaillaan lyhytterapeutiksi ja jokin aika sitten mietin, kuinka voisin yhdistää viestinnän osaamistani ja kiinnostustani mielenterveyteen. Ideoin palvelua, josta apua tarvitsevat voisivat hakea itselleen sopivaa apua. Sitten universumi tiputti eteeni Annan, Suvin ja Tanjan. Olin niin helpottanut, kun tajusin, ettei minun tarvitse tehdä tällaista palvelua itse tyhjästä, vaan on olemassa jo toimiva sivusto ja upea tekijäjoukko, jotka kaipaavat vieläpä juuri minun osaamistani.

Yhdessä me voimme kaataa radalta esteet ja helpottaa palveluiden piiriin pääsemistä. Koska jokainen ansaitsee tulla nähdyksi.