LUE LISÄÄ: Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Toimin Kelan palveluntuottajana useimmissa Varsinais-Suomen kunnissa. Sinulla voi olla oikeus Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia osallistua arjen toimintoihin ja kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden. Ennen kuntoutuksen alkua laaditaan omassa kunnassa tai erikoissairaanhoidossa lääkärin johdolla kuntoutussuunnitelma, jossa todetaan kommunikaatioon liittyvä haitta ja suunnitellaan kuntoutuskokonaisuutta. 

Kun olet saanut kuntoutussuunnitelman kuntoutustarpeestasi, voit hakea kuntoutusta Kelasta.

Kelan myöntämä lääkinnällinen puheterapiakuntoutus voidaan toteuttaa päätöksen mukaisesti terapeutin vastaanotolla tai laitoskäyntinä lapsen lähiympäristössä (koti, päiväkoti, koulu). Kela rahoittaa kuntoutuksen ja perheelle ei synny tästä kustannuksia. Kela maksaa myös kuntoutujan muut etuudet.

TÄSTÄ LÖYDÄT LINKKEJÄ LIITTYEN KELAN VAATIVAAN LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN:

 

Profiilikuva: Tanja Pohjankoski

Tanja Pohjankoski

Terapeutin profiili »

Tervetuloa vastaanotolleni Turkuun!

Olen työssäni erikoistunut suun ja kasvojen alueen myofunktionaaliseen kuntoutukseen. Myofunktionaalisella kuntoutuksella pyritään kasvojen ja suun alueen lihasten toiminnan parantamiseen. Hoidan vastaanotollani sekä lapsia että aikuisia! 

Myofunktionaaliseen arvioon ja kuntoutukseen voi hakeutua äännevirheiden, syömisen pulmien, kireän kielijänteen, suuhengityksen ja siihen liittyvien oireiden kuten mahdollisen kuorsauksen, narskuttelun, kasvojen ja leukanivelen kiputilojen tai unenaikaisten hengityshäiriöiden vuoksi. 

Ensikäynnillä arvioidaan kasvojen ja suun alueen lihasten toimintaa ja selvitetään oirekokonaisuutta sekä kokonaistilanteeseen johtaneita syitä. Myofunktionaalinen harjoittelu voidaan aloittaa heti ensikäynnillä. Tarvittaessa ohjaan sinut muille asiantuntijoille kuten erikoislääkärille tai hammaslääkärille, jos kuntoutuksen etenemiseen tarvitaan laajempaa yhteistyötä tai tutkimusta.

Myofunktionaalinen kuntoutus on aktiivista lihasharjoittelua, jossa asiakkaan sitoutuminen omahoitoon on ensiarvoisen tärkeää. Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti. Pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta omasta toiminnasta ja muuttaa opittuja tapoja tukemaan kokonaisterveyttä. Ensisijaiset tavoitteet ovat kielen lepoasennon ja nenähengitystavan oppimisessa, jotka ovat usein ratkaisevia tekijöitä oireiden vähenemisen kannalta.

Toimin myös KELAn palveluntuottajana Varsinais-Suomessa. Mikäli sinulla on jo Kelan kuntoutuspäätös ja haluat tiedustella vapaita terapiapaikkoja, ota yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta. Voit kuvailla lyhyesti kuntoutustarvetta (tavoite, suositellut käyntikerrat, maksaja). Muistathan, että potilastietojen luovuttaminen sähköpostitse ei ole suositeltavaa. Lisätietoja Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta saat täältä.