Tanja Pohjankoski

  • puheterapeutti
  • työnohjaaja
Erikoistumiset
  • Verbaali- ja oraalimotoriikan häiriöt
  • Artikulaatio-ohjaus
  • Puheen epäselvyys
  • Myofunktionaalinen terapia
  • Dyspraksia
  • Syöminen ja nieleminen
  • Työnohjaus
Kelan palveluntuottaja
Puhelin +358407272418
Sukupuoli nainen
Kielet suomi, englanti

Kuvaus

Miten hakeudun vastaanotolle?

VARAA JA MAKSA ITSE

Ajanvarauskalenteriin päivitän aikoja, jotka sopivat parhaiten yksittäisiin ohjauksiin tai neuvontakäynteihin. Voit varata ja maksaa käynnin itse tai hakea korvausta vakuutusyhtiöstäsi lääkärin lähetteen perusteella.

 

KUNNAN TAI ERIKOISAIRAANHOIDON MAKSUSITOUMUS

Pidempiaikaiseen kuntoutukseen tarvitset julkisessa terveydenhuollossa laaditun kuntoutussuunnitelman ja maksusitoumuksen. Jos haluat tiedustella vapaita terapiapaikkoja, ota yhteyttä mieluiten jonopalvelun kautta. Voit kuvailla lyhyesti kuntoutustarvetta (tavoite, kerrat, toteutuspaikka, maksaja). Muistathan että henkilö-/potilastietojen luovuttaminen sähköpostitse ei ole suositeltavaa.

 

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Toimin Kelan palveluntuottajana ja sinulla voi olla oikeus Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia osallistua arjen toimintoihin ja kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden. Ennen kuntoutuksen alkua laaditaan kuntoutussuunnitelma, jossa todetaan kommunikaatioon liittyvä haitta ja suunnitellaan kuntoutuskokonaisuutta. Kelan myöntämä lääkinnällinen puheterapiakuntoutus voidaan toteuttaa päätöksen mukaisesti terapeutin vastaanotolla tai laitoskäyntinä lapsen lähiympäristössä (koti, päiväkoti, koulu). Kela rahoittaa kuntoutuksen ja perheelle ei synny tästä kustannuksia. Kela maksaa myös kuntoutujan etuudet.

Mikäli sinulla on jo Kelan kuntoutuspäätös ja haluat tiedustella vapaita terapiapaikkoja, ota yhteyttä mieluiten jonopalvelun kautta. Voit kuvailla lyhyesti kuntoutustarvetta (tavoite, kerrat, toteutuspaikka, maksaja). Muistathan että henkilö-/potilastietojen luovuttaminen sähköpostitse ei ole suositeltavaa.

LUE LISÄÄ KELAN LÄÄKINNÄLLISESTÄ KUNTOUTUKSESTA:

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/miten-haet-kuntoutukseen

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-laakarit-ja-terveydenhuolto-matkakorvaukset-kenelle-matkakorvausta

https://www.kela.fi/vammaisetuudet

Mikäli sinulla on kysyttävää Kelan palveluista tai etuuksista, voitte olla yhteydessä Kelaan

https://www.kela.fi/yhteystiedot

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2007. Tämän jälkeen olen työskennellyt terveyskeskuksessa vuosina 2007-2017. Aloitin sivutoimisena ammatinharjoittajana vuonna 2012 ja siirryin päätoimiseksi ammatinharjoittajaksi vuoden 2017 alusta. Olen erikoistunut työssäni puhe- ja oraalimotoriikan kuntoutukseen. Työssäni yhdistän kokemustani ja menetelmiä yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Tärkeintä puheterapiasuhteessa on saavuttaa luottamus sekä asiakkaan että lähiympäristön kanssa ja yhdessä ymmärtää niitä tavoitteita ja menetelmiä, joilla voidaan parantaa asiakkaan arkea ja mahdollistaa osallistumista. Olen valmistunut myös voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi (60 op Turun kesäyliopisto/Dialogic Oy) vuonna 2014.

Viimeisimmät menetelmäkoulutukset:

- Beckman Oral Motor Protocol - manuaalinen menetelmäkoulutus (oraalimotoriikka)

- Oral Placement Therapy I, II ja apraksia (oraali- ja puhemotoriikka)

- Buteyko-hengitysohjaaja

- PROMPT level 2-terapeutti (oraali- ja puhemotoriikka)

- Myofunktionaalisen terapian koulutus (AOMT) (oraali- ja puhemotoriikka)

- Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus Sosiaali- ja terveysalan lisäkoulutuksena 60 op

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Puheterapia ja työnohjaus voivat toteutua vastaanottotiloissani Turun keskustassa osoitteessa Yliopistonkatu 6 A tsto 2. Tiloihin on esteetön pääsy, mutta valitettavasti tiloissa ei ole käytössä inva-wc:n kriteereitä täyttävää wc-tilaa. Vastaanottotilat koostuvat kahdesta vastaanottohuoneesta ja viihtyisästä odotustilasta. Samoissa tiloissa toimii lisäkseni kolme puheterapeuttia muodostaen iloisen ja osaavan työyhteisön. Puheterapia ja työnohjaus voi toteutua myös asiakkaan arkiympäristössä. Myös etäyhteyden kautta työskentely on mahdollista.

Kuntoutuksessa käytän ajantasaista ja laadukasta asiakkaan tarpeet huomioivaa terapiamateriaalia ja kommunikaatiomenetelmiä (tukiviittomat, toimintataulut, kommunikaatiokansiot ja -ohjelmat). Tärkeimmät työvälineet ovat kuitenkin luottamus ja vuorovaikutus.

Yliopistonkatu 6 A tsto 2, 20100 Turku
120€/45 min