Masennuksen hoito - 10 x vinkkiä masennukselta suojautumiseen

Kuva: Masennuksen hoito - 10 x vinkkiä masennukselta suojautumiseen

Masennus on yleinen ja hoidettavissa oleva sairaus. Koska sen taustalla on yksilöllisiä tekijöitä, masennuksen hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja ottaen huomioon sen, onko kyse ensimmäisestä vai uusiutuvasta masennustilasta ja mikä masennuksen vaikeusaste on.

Jos masennuksen oireet aiheuttavat selvää haittaa jollain elämän osa-alueella ja jatkuvat yli kaksi viikkoa eikä itsehoidosta tunnu olevan apua, kannattaa hakeutua lääkäriin esimerkiksi työterveys- tai opiskelijaterveydenhuoltoon tai omalle terveysasemalle. Jos masennustilaan liittyy itsemurha-ajatuksia, tulee hoitoon hakeutua aina kiireellisesti joko oman hoitavan tahon tai päivystyksen kautta.

Täältä löydät heti vapaat ajat terapeuteille

Lääkäri diagnosoi masennuksen haastattelemalla sekä oireita ja elämäntilannetta arvioimalla. Apuna voidaan käyttää lisäksi masennustestejä. Lääkäri lisäksi varmistaa, ettei kyseessä ole minkään muun sairauden aiheuttama oireilu, kuten esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta.

Lievissä ja keskivaikeissa masennustiloissa hoitona voidaan käyttää joko psykoterapiaa, lääkehoitoa tai näiden yhdistelmää. Vaikeat masennustilat vaikuttavat toimintakykyyn merkittävästi ja voivat vaatia sairaalahoitoa. Vaikeiden masennustilojen hoidossa voidaan käyttää myös sähköhoitoa. Lääkehoito on sitä tärkeämpää, mitä vakavammasta masennuksesta on kyse.

Lue myös: Mistä masennus johtuu?

Miten masennusta hoidetaan terapiassa?

Erityisesti lievän ja keskivaikean masennuksen hoitoon soveltuvassa psykoterapiassa asiakkaalle annetaan ensin tietoa sairaudesta ja sen hoidosta. Terapiassa asetetaan hoidolle tavoitteet yhdessä terapeutin kanssa. Terapeutin ja asiakkaan toimiva yhteistyö vaikuttaa merkittävästi hyvien tulosten saavuttamiseen. On tärkeää, että terapeutti arvostaa asiakkaan kokemuksia ja suhtautuu häneen empaattisesti. 

Masennusta hoidetaan tarkastelemalla elämäntilannetta, ajattelumalleja, uskomuksia, tunne-elämää, oireita ylläpitäviä tekijöitä, käyttäytymistä ja käsitystä itsestä. Tarkastelun perusteella terapiassa pyritään saamaan aikaiseksi muutoksia niin käyttäytymismalleissa kuin ajattelussakin sekä lisäämään ongelmanratkaisukeinoja. Muutosten avulla voi saavuttaa paremman mielialan, joka edelleen lisää aktiivisuutta ja vahvistaa positiivista kehää.

Myös lyhytterapiasta voi saada tukea masennusoireiden hoitoon ja vahvistusta itsehoidolle. Lyhytterapia voi olla riittävää lievempien oireiden hoidossa ja siihen voi hakeutua ilman lähetettä. Mikäli ilmenee tarve intensiivisemmälle hoidolle, lyhytterapeutti osaa ohjata palveluissa eteenpäin.

Psykoterapian ja lyhytterapian eroista löydät lisätietoa täältä.

Miten masennusta voi hoitaa itse?

Masennus ei parane ryhdistäytymällä tai ottamalla itseä niskasta kiinni. Toipumista on sen sijaan mahdollista edistää huolehtimalla omasta hyvinvoinnistaan, kuten tasapainosta levon ja aktiivisuuden välillä, monipuolisen ravinnon saannista, rutiineista ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä. Liikunnalla on tutkitusti masennusta ehkäisevä ja oireita lievittävä vaikutus. Hoidon rinnalla voi käyttää omahoito-ohjelmia tai itseapuoppaita, jotka tukevat prosessia. 

Masennuksen omahoito-ohjelman löydät täältä. 

10 vinkkiä masennukselta suojautumiseen

  • Riittävä uni ja lepo
  • Liikunta
  • Sosiaaliset suhteet
  • Arvojen mukainen elämä
  • Omien oikeuksien tiedostaminen
  • Omien rajojen asettaminen
  • Päihteettömyys
  • Tasapainoinen ruokavalio
  • Harrastukset
  • Osallisuus eli yhteisöön kuuluminen

Kirjoittaja Sanna Mäki on psykoterapeuttiopiskelija, lyhytterapeutti ja sosionomi Yamk. Voit tutustua häneen täällä, hänen verkkosivuillaan tai Instagramissa @terapeutti.sanna.

Täältä löydät heti vapaat ajat terapeuteille.

Mikäli koet tarvitsevasi apua kiireesti, löydät täältä valtakunnallisen kriisipuhelimen tiedot.

 

Löydä sinulle sopiva terapeutti: Valitseterapia.fi