Sanna Mäki

 • lyhytterapeutti
 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Erikoistumiset
 • Kehonkuva
 • Masennus
 • Mindfulness
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Psyykkinen työkyky
 • Ruokasuhde
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
 • Äitiys
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
Erikoistumiset
 • Kehonkuva
 • Masennus
 • Mindfulness
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Psyykkinen työkyky
 • Ruokasuhde
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
 • Äitiys
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
Kotisivu https://www.terapeuttisanna.com/
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

 

Pyrin kohtaamaan toisen ihmisen aina kunnioittavasti ja aidosti. Minulle on tärkeää, että asiakkaalle tulee kokemus turvallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Olen saanut positiivista palautetta tavastani jäsennellä asioita yhdessä asiakkaan kanssa sekä selkeästä ja lempeästä työskentelyotteestani. Terapeuttina olen aktiivinen ja autan myös ongelmien jäsentämisessä. 

Terapiassa pyrin yhteistyössä asiakkaan kanssa saamaan aikaiseksi tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia hänen elämässään sekä havaitsemaan tilanteissa uusia näkökulmia.

Suunnittelen yhteistyössä asiakkaan kanssa terapiaprosessin pituuden, johon vaikuttavat asiakkaan tarpeet ja yhdessä laaditut tavoitteet. Usein jo yksikin tapaaminen lisää hyvinvointia. Käytän työskentelyssäni tilanteen mukaan tulevaisuuteen ja voimavaroihin painottuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiin kuuluu esimerkiksi ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen toisiinsa vaikuttamisen tutkiminen, rentoutumis-, hyväksymis- ja tietoisuusharjoitukset ja asteittainen altistaminen vaikeille tunteille tai asioille. 

Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvita lähetettä eikä se ole Kela-korvattavaa.

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

 

Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK). Olen työskennellyt sosiaalialalla yli 15 vuotta ja suurimman osan ajasta olen toiminut esihenkilötehtävissä. Olen lisäksi lyhytterapeutti ja opiskelen parhaillaan psykoterapeutiksi kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntauksessa.

 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

 

Teen lyhytterapiatyötä etäyhteydellä, jonka olen havainnut sopivan monille hyvin. Voit tehdä varauksen vastaanotolle oheisesta ajanvarauskalenterista. Lähetän sinulle linkin tapaamiseen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään edellisenä päivänä. Ellei sopivaa aikaa löydy, voit olla myös sähköpostitse yhteydessä: terapeutti.sanna@outlook.com

 

 

Oikein hyvä tapaaminen. Terapeutti osasi hienosti asiansa ja oli oikein ystävällinen minua kohtaan. Suosittelen lämpimästi Sannaa terapeuttina!
Erittäin helposti lähestyttävä terapeutti, joka saa ilmapiirin miellyttäväksi, vaikka aiheena olisi kuinka vaikea asia. Vaikka aika on lyhyt, joka kerta tuntuu että asioissa mennään eteenpäin juuri oikeaa tahtia.
Ammatillista apua. Etenkin ottaen huomioon lyhyen ajan. Olen kaikin puolin tyytyväinen ja koen, että olen saanut tarvitsemani avun.