Sanna Mäki

 • lyhytterapeutti
 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Erikoistumiset
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Masennus
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Parisuhdekriisi
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Ruokasuhde
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Uupumus
Kotisivu https://www.terapeuttisanna.com/
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

 

Pyrin kohtaamaan toisen ihmisen aina kunnioittavasti ja aidosti. Minulle on tärkeää, että asiakkaalla on vastaanotollani turvallinen olo ja tunne siitä, että tulee oikeasti kuulluksi.

Olen saanut paljon positiivista palautetta tavastani jäsennellä asioita yhdessä asiakkaan kanssa sekä selkeydestä ja ymmärretyksi tulemisen kokemuksesta. Terapeuttina olen aktiivinen ja autan myös ongelmien ja muutostoiveiden määrittämisessä. Vastaanotolleni voi siis tulla, vaikka ei olisi aivan varma mikä on vinossa.

Suunnittelen yhteistyössä asiakkaan kanssa terapian pituuden, johon vaikuttavat asiakkaan tarpeet ja yhdessä laaditut tavoitteet. Usein jo yksikin tapaaminen lisää hyvinvointia. 

Käytän terapiassa kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) menetelmiä, joihin kuuluu keskeisesti ajatusten, tunteiden ja oman käyttäytymisen havainnointi sekä harjoitusten tekeminen uudenlaisten toimintatapojen ja ajatuskulkujen oppimiseksi. KKT perustuu vahvaan tutkimusnäyttöön ja on usein tehokasta monenlaisten ongelmien hoidossa. Se tarjoaa konkreettisia työkaluja, joita voi terapian jälkeenkin soveltaa päivittäisessä elämässä.

Vastaanotolleni hakeutumiseen ei tarvita lähetettä eikä se ole vielä Kela-korvattavaa.

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

 

Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK). Olen työskennellyt sosiaalialalla yli 15 vuotta ja suurimman osan ajasta olen toiminut esihenkilötehtävissä. Minulla on kokemusta myös työhyvinvointia edistävissä coachauksissa työskentelystä. Olen lisäksi ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja opiskelen psykoterapeutiksi kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntauksessa. Valmistun keväällä 2025.

 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

 

Teen terapiatyötä etäyhteydellä, jonka olen havainnut sopivan monille hyvin. Varauksen vastaanotolleni vo tehdä oheisesta ajanvarauskalenterista. Lähetän linkin tapaamiseen ajanvarauksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ennen tapaamista. Ellei sopivaa aikaa löydy, voit olla myös sähköpostitse yhteydessä: terapeutti.sanna@outlook.com

 

 

Oikein hyvä tapaaminen. Terapeutti osasi hienosti asiansa ja oli oikein ystävällinen minua kohtaan. Suosittelen lämpimästi Sannaa terapeuttina!
Erittäin helposti lähestyttävä terapeutti, joka saa ilmapiirin miellyttäväksi, vaikka aiheena olisi kuinka vaikea asia. Vaikka aika on lyhyt, joka kerta tuntuu että asioissa mennään eteenpäin juuri oikeaa tahtia.
Ammatillista apua. Etenkin ottaen huomioon lyhyen ajan. Olen kaikin puolin tyytyväinen ja koen, että olen saanut tarvitsemani avun.