Kaarle Lounela

 • psykoterapeutti
 • työnohjaaja
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Kotikäynnit
 • Lapsen psykososiaalinen kehitys
 • Lapsettomuuskriisi
 • Läheisriippuvuus
 • Paripsykoterapia
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Perhepsykoterapia
 • Perheterapia
 • Suru
 • Synnytyspelko
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Verkostoterapia
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0443660013
Kotisivu https://valitseterapia.fi/terapeutit/kaarle-lounela/
Kielet suomi

Kuvaus

Perheterapiassa on tarkoitus oppia ymmärtämään toisia perheenjäseniä ja heidän näkökulmiaan niin, että perhe saa omat voimavaransa käyttöön ja perheenjäsenten välinen vuorovaikutus on rakentavaa ja kunnioittavaa. Perheterapian tarkoitus on lisätä sekä koko perheen hyvinvointia että tarjota apua jokaiselle perheenjäsenelle.

Erityisosaamiseeni kuuluu erilaisten toiminnallisten menetelmien käyttäminen lasten ja perheiden kanssa työskenneltäessä sekä kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvien kysymysten käsittely.  Ihmisenä olen aktiivinen mutta lämmin ja kuunteleva. Terapeuttiseen työskentelyyn minulla yhdistyy vahva käytännönläheisyys. Pyrin auttamaan perhettä siinä, että terapiassa tapahtunut muutos siirtyy ja vakiintuu osaksi arkea.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Perheterapiakoulutus ja n. 20 vuoden työkokemus perheneuvolasta antavat yhdessä  vahvan perustan erilaisten perhe-elämään sekä lasten käyttäytymiseen ja kehitykseen liittyvien vaikeuksien ymmärtämiseen ja käsittelelyyn yhdessä perheen kanssa. Perheneuvolassa olen perehtynyt erilaisiin kasvatusohjelmiin ja saanut lisäkoulutusta mm. valokuvaterapian ja videoavusteiseen perheohjauksen (VIG) alueelta. Pariterapeuttina osaan käsitellä vanhempien kanssa tarvittaessa myös parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottoni sijaitsee Lounatuulet Yhteisötalolla Turun keskustassa. Talossa toimii eri sote-alan järjestöjä ja yksityisiä terapeutteja sekä muita palvelutuottajia, ja siellä vallitsee rauhallinen ja ihmisläheinen ilmapiiri. Omat toimitilani, tilava perhehuone sekä yksilö ja paritapaamiseen sopiva pienempi vastaanottohuone, sijaitsevat 4. krs:ssa. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä