Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.

 

Pyrin kohtaamaan toisen ihmisen aina kunnioittavasti ja aidosti. Minulle on tärkeää, että asiakkaalle tulee kokemus turvallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Olen saanut positiivista palautetta tavastani jäsennellä asioita yhdessä asiakkaan kanssa sekä selkeästä ja lempeästä työskentelyotteestani. Terapeuttina olen aktiivinen ja autan myös ongelmien jäsentämisessä. 

Terapiassa pyrin yhteistyössä asiakkaan kanssa saamaan aikaiseksi tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia hänen elämässään sekä havaitsemaan tilanteissa uusia näkökulmia.

Suunnittelen yhteistyössä asiakkaan kanssa terapiaprosessin pituuden, johon vaikuttavat asiakkaan tarpeet ja yhdessä laaditut tavoitteet. Usein jo yksikin tapaaminen lisää hyvinvointia. Käytän työskentelyssäni tilanteen mukaan tulevaisuuteen ja voimavaroihin painottuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiin kuuluu esimerkiksi ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen toisiinsa vaikuttamisen tutkiminen, rentoutumis-, hyväksymis- ja tietoisuusharjoitukset ja asteittainen altistaminen vaikeille tunteille tai asioille. 

Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvita lähetettä eikä se ole Kela-korvattavaa.