Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.

 

Pyrin kohtaamaan toisen ihmisen aina kunnioittavasti ja aidosti. Minulle on tärkeää, että lyhytterapiavastaanotollani tulee kokemus turvallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Työskentelen avoimin mielin ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Olen saanut positiivista palautetta tavastani jäsennellä asioita yhdessä asiakkaan kanssa sekä selkeästä ja lempeästä työskentelyotteestani.

Lyhytterapia soveltuu hyvin tueksi erilaisiin elämänkriiseihin, lievempien mielenterveyden pulmien ratkaisemiseen sekä itsetuntemuksen vahvistamiseen. Sen avulla pyritään saamaan aikaiseksi tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia arjessa sekä havaitsemaan tilanteissa uusia näkökulmia.  Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään omien voimavarojen tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen sekä tulevaan ja toivoon. 

Lyhytterapiaprosessin pituus määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Pituuteen vaikuttavat asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Usein jo yksikin kerta lisää hyvinvointia.

Terapiaan liittyy vaitiolovelvollisuus eikä sen sisällöstä raportoida kolmansille osapuolille. Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvita lähetettä eikä se ole Kela-korvattavaa.