Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.
Profiilikuva: Minna Ruohtula

Minna Ruohtula

Terapeutin profiili »

Terapeuttina olen ystävällinen, aito, helposti lähestyttävä, turvallinen ja suorasanainen ja työskentelen ratkaisukeskeisellä tavalla. Ratkaisukeskeisyys tulee näkyväksi kannustamalla asiakkaita tiedostamaan omia vahvuuksia ja voimavaroja. Pidän tärkeänä ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista, joka perustuu aidon vuorovaikutuksen muodostumiseen.

 Vuorovaikutuksessa rohkaisen ja kannustan asiakasta ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestä, toimintatavoista ja ajatuksista mitkä aiheuttavat problematiikkaa elämässä. Autan asiakasta tunnistamaan tavoitteita, tarpeita, tunteita ja kyvyn tunnistaa omaa hyvinvointia lisäävät ja heikentävät asiat.

 Pidän tärkeänä myös oman jämäkkyyden löytymisen koska sillä on yhteys myönteiseen minäkuvaan, itseluottamukseen ja hyvään itsetuntoon. Jämäkkyyden löytyessä ihminen tunnistaa paremmin omat rajat ja kykenee ilmaisemaan niitä hyvinvointia lisäävällä tavalla. Rajat ovat tarpeen niin oman itsensä kohtelussa kuin siinä, miten antaa toisten kohdella itseään.