Minna Ruohtula

 • lyhytterapeutti
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Mielialahäiriöt
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perheterapia
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tourette
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
Puhelin 045 2510385
Kotisivu https://www.minnaruohtula.eu/
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Terapeuttina olen ystävällinen, aito, helposti lähestyttävä, turvallinen ja suorasanainen ja työskentelen ratkaisukeskeisellä tavalla. Ratkaisukeskeisyys tulee näkyväksi kannustamalla asiakkaita tiedostamaan omia vahvuuksia ja voimavaroja. Pidän tärkeänä ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista, joka perustuu aidon vuorovaikutuksen muodostumiseen.

 Vuorovaikutuksessa rohkaisen ja kannustan asiakasta ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestä, toimintatavoista ja ajatuksista mitkä aiheuttavat problematiikkaa elämässä. Autan asiakasta tunnistamaan tavoitteita, tarpeita, tunteita ja kyvyn tunnistaa omaa hyvinvointia lisäävät ja heikentävät asiat.

 Pidän tärkeänä myös oman jämäkkyyden löytymisen koska sillä on yhteys myönteiseen minäkuvaan, itseluottamukseen ja hyvään itsetuntoon. Jämäkkyyden löytyessä ihminen tunnistaa paremmin omat rajat ja kykenee ilmaisemaan niitä hyvinvointia lisäävällä tavalla. Rajat ovat tarpeen niin oman itsensä kohtelussa kuin siinä, miten antaa toisten kohdella itseään.

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Miksi kiinnostuin mielenterveydestä ammattina juontaa juurensa haluun auttaa muita ihmisiä ja henkilökohtaiset kokemukset vaikeuksista ja miten niistä on voinut selvitä.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapiakoulutuksen aikana tulin yhä enemmän tietoiseksi omasta asenteestani, arvoistani ja miten ne heijastuvat minusta. Mikä on minun roolini yksilönä ja miten osaan hyödyntää ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa itseni kehittämiseen ja tuoda nämä oppimani asiat muidenkin käyttöön.

Olen koulutuksen ansiosta oppinut pysähtymään ja miettimään omia ajatuksiani mitä ajattelen itsestäni, toisista ja mitä asioita ja asennetta viljelen eteenpäin. Olen oppinut näkemään tulevaisuuden myönteisenä, että selviän haasteista ja epäonnistumiset kuuluvat myös elämään, mutta niiden kautta voi oppia jotain hienoa itsestä. Enää en lähde etsimään syyllisiä enkä syyllistä vaan suuntaan huomioni asian korjaamiseen ja siihen että moka on aina uusi mahdollisuus.

Koulutukset:

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen EFT-terapia

Lähihoitajan ammattitutkinto mielenterveys ja päihde

 

 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Terapiatilani on Kangasalla, hyvien kulkuyhteyksien varrella.  Valitse kalenterista sinulle sopiva ajankohta ja aluksi sovitaan aina tutustumiskäynti. Tutustumiskäynti 30 min/30 €. Sen jälkeen sovimme jatkosta kun löydämme yhteisen sävelen.

En kirjaa mitään terapiakäynneistä asiakastietojärjestelmiin.

https://www.minnaruohtula.eu/ajanvaraus/

https://www.minnaruohtula.eu/hinnasto/