Käyttäjällä ei ole yhtään blogikirjoitusta.

Toimin voimavarapainotteisesti, lyhytterapeuttisesti, ratkaisukeskeiseen- ja kognitiiviseen viitekehykseen luovasti peilaten. Aito kohtaaminen ja ihmissuhteiden vuorovaikutus on toimintani keskiössä. Uuden aallon eri lähestymistapoja yhdistellen sinun elämäntilanteestasi, toiveistasi ja tavoitteistasi riippuen.

Vahva ja rohkea läsnäolo vaikeissakin tilanteissa ovat toimintani perusta. Teen diagnooseista riippumatonta lyhytterapiaa. Minulle on tärkeää, että tulet kuulluksi ja nähdyksi - olevaksi sinuna.

Yksilöterapian lisäksi toimin luontevasti myös pariskuntien ja perheiden toimintakyvyn, sekä yleisesti ihmissuhteiden kehittämisen parissa.