Ville Orell

 • lyhytterapeutti
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Kotikäynnit
 • Liikuntariippuvuus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Narsismi
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Kotikäynnit
 • Liikuntariippuvuus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Narsismi
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Puhelin 0449856967
Sukupuoli mies
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Toimin voimavarapainotteisesti, lyhytterapeuttisesti, ratkaisukeskeiseen- ja kognitiiviseen viitekehykseen luovasti peilaten. Aito kohtaaminen ja ihmissuhteiden vuorovaikutus on toimintani keskiössä. Uuden aallon eri lähestymistapoja yhdistellen sinun elämäntilanteestasi, toiveistasi ja tavoitteistasi riippuen.

Vahva ja rohkea läsnäolo vaikeissakin tilanteissa ovat toimintani perusta. Teen diagnooseista riippumatonta lyhytterapiaa. Minulle on tärkeää, että tulet kuulluksi ja nähdyksi - olevaksi sinuna.

Yksilöterapian lisäksi toimin luontevasti myös pariskuntien ja perheiden toimintakyvyn, sekä yleisesti ihmissuhteiden kehittämisen parissa. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen suorittanut ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnot ja kriisityön erikoistumisopinnot. Kognitiivisen lyhytterapian  opinnot tulevat päätökseen kuluvan vuoden syksyllä. Olen erikoistunut eri lyhytterapeuttisiin toimintamalleihin ja teorioihin. Erityisosaamista ja herkkyyttä minulla on ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja dialogisuuden kehittämiseen.