Ville Orell

 • lyhytterapeutti
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Kotikäynnit
 • Liikuntariippuvuus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Narsismi
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perheterapia
 • Päihderiippuvuus
 • Ruokasuhde
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Addiktiot
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Kotikäynnit
 • Liikuntariippuvuus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Narsismi
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perheterapia
 • Päihderiippuvuus
 • Ruokasuhde
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Addiktiot
Puhelin 0449856967
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Toimin voimavarapainotteisesti, lyhytterapeuttisesti, ratkaisukeskeiseen- ja kognitiiviseen viitekehykseen luovasti peilaten. Aito kohtaaminen ja ihmissuhteiden vuorovaikutus on toimintani keskiössä. Uuden aallon eri lähestymistapoja yhdistellen sinun elämäntilanteestasi, toiveistasi ja tavoitteistasi riippuen.

Vahva ja rohkea läsnäolo vaikeissakin tilanteissa ovat toimintani perusta. Teen diagnooseista riippumatonta lyhytterapiaa. Minulle on tärkeää, että tulet kuulluksi ja nähdyksi - olevaksi sinuna.

Yksilöterapian lisäksi toimin luontevasti myös pariskuntien ja perheiden toimintakyvyn, sekä yleisesti ihmissuhteiden kehittämisen parissa. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Pohjakoulutukseltani olen sosionomi ja opinnoissani suuntauduin mielenterveystyöhön, vuorovaikutukselliseen työskentelyyn sekä osallisuuden tukemiseen. Olen suorittanut kognitiivisen- ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnot sekä kriisityön erikoistumisopinnot. Olen erikoistunut eri lyhytterapeuttisiin toimintamalleihin ja teorioihin. Erityisosaamista ja herkkyyttä minulla on ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja dialogisuuden kehittämiseen. 

Työskentelen tällä hetkellä perheiden ja pariskuntien kanssa lapsiperheiden sosiaalityön kentällä.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä