Wilma Nurminen

 • psykologi
Profiilikuva: Wilma Nurminen
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Parisuhdekriisi
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Stressi
 • Suru
 • Tunnetaidot
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vuorovaikutussuhteet
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Parisuhdekriisi
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Stressi
 • Suru
 • Tunnetaidot
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vuorovaikutussuhteet
Puhelin 0505761171
Kielet suomi, ruotsi, englanti

Kuvaus

Tarjoan psykologin keskustelutapaamisia, joita voidaan toteuttaa 5-20 tapaamisen prosessina. Tapaamisia joustetaan tilanteiden muuttuessa: joskus jo muutaman tapaamisen aikana löytyy hyviä etenemisvaihtoehtoja, joissakin tilanteissa voi olla hyötyä pidemmästä tuesta. Sovimme alussa yhdessä miten asiaasi olisi parasta lähestyä.

Tarjoan tukea ja apua eri elämäntilanteen solmuissa. Tapaamisilla kartoitetaan ja selvitellään elämäntilannetta ja omia kokemuksia eri menetelmien kautta, joiden avulla hahmottuu ratkaisuja helpottamaan tilannetta. Työotteeni on vuorovaikutteinen ja tapaamisilla omia ajatuksia ja tunteita tarkastellaan yhdessä. Tavoitteeni on yhdessä löytää uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja hankalalta tuntuviin tilanteisiin, sekä omien voimavarojen vahvistaminen ja itsensä kehittäminen.

---

Jag erbjuder samtalsstöd som förverkligas genom en process av 5-20 träffar. Träffarna är flexibla inom den egna livssituationen: ibland räcker det med färre träffar för att hitta lönsamma tillvägagångssätt, medan vissa situationer har mer nytta utav längre stöd. Vi kommer i början tillsammans överens om hur vi lägger upp processen, utgående från din situation.

Jag erbjuder stöd och hjälp vid livets olika knutar. Under träffarna kartlägger vi din livssituation och dina erfarenheter med hjälp av olika metoder för att skapa en bild över vilka lösningar som kunde underlätta situationen. Min arbetsstil är aktiv och under träffarna observerar vi dina tankar och känslor tillsammans. Mitt fokus är att tillsammans hitta nya perspektiv och alternativ till situationer som känns utmanande, samt stärka egna styrkor och utveckla sig själv.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen psykologian maisteri ja olen työskennellyt psykologina mm. perheneuvolassa sekä kouluissa. Tällä hetkellä työskentelen psykologina Merikratoksella lastensuojelun avohuollon asiakas- ja kuntoutustyössä.

Olen työskennellyt mielenterveyden ehkäisemiseen sekä tukemiseen liittyvien teemojen ympärillä. Minulla on myös työkokemusta lasten ja perheiden toimintaympäristöstä, vuorovaikutussuhteista ja tunne-elämän kehityksestä.

---

Jag är utbildad till psykologie magister och har tidigare jobbat som psykolog på familjerådgivningen och som skolpsykolog. För tillfället jobbar jag som psykolog på Merikratos med klient- och rehabiliteringsarbete för barnskyddet.

Jag har jobbat med olika teman gällande främjande och förebyggande av mental hälsa och välmående. Jag har också erfarenhet av att jobba med barn och familjer, speciellt  känsloutveckling och växelverkan inom relationer.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottoni toteutuu Merikratoksen Varsinais-Suomen tiloissa, Liedossa.

Osoite: Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.

Kartalla: https://goo.gl/maps/nYiHJgwg6WxsHUxN8

Työskentely voi tarvittaessa tapahtua myös etäyhteyden välityksellä.

---

Min mottagning sker i Merikratos utrymmen i Egentliga Finland, Lundo.

Adress: Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.

På kartan: https://goo.gl/maps/nYiHJgwg6WxsHUxN8

Vid behov kan mottagningen även ordnas på distans.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Terapiakäynti Lieto 45 min
97.5 EUR