Ursula Hallas

 • psykoterapeutti
 • työnohjaaja
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Psykoanalyyttinen psykoterapia
 • Psykodynaaminen psykoterapia
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Psykofyysinen psykoterapia
 • Psyykkinen työkyky
 • Ryhmäpsykoterapia
 • Seksuaaliterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin +358504904607
Kotisivu https://www.ursulahallas.com/
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Teen pääsääntöisesti pitkäkestoisia psykodynaamisia psykoterapiaryhmiä (Kela, palveluseteli). Lisätietoja verkkosivuiltani.

Tarjoan myös yksilöterapiaa omakustanteisena tai vakuutuksen maksusitoumuksella.(EI KELAN TUKEMIA) Hinta 80-120€/60min. Yksilöterapia tai konsultaatio vain etäyhteydellä.

Lyht etäpsykoterapia ryhmä 9.9.-16.12.22. Mahdollisuus osallistua omakustanteisesti, Kelan tuella tai HUS palvelusetelillä.

Ota rohkeasti yhteyttä niin sovitaan tapaaminen!

Ryhmässä tapahtuva psykoterapia pyrkii löytämään yksilöiden luovuuden, joka näkyy ihmissuhteissa myös ryhmän ulkopuolella. Ryhmä antaa mahdollisuuden tutkia läheisyyttä ja etäisyyttä, omia rajoja ja kontaktiin liittyviä pelkoja sekä yhteyden kokemusta, joka tuottaa sekä iloa että surua.

Terapeutin rooli on olla luovan tilan mahdollistaja. Pyrin luomaan tilan, jossa on turvallista kohdata vaikeita elämään liittyviä kysymyksiä. Terapeuttina keskityn siihen mitä tässä ja nyt tapahtuu sekä tuon niitä ryhmässä esille. Olen myös paljon hiljaisuudessa, joka antaa tilaa kokea ja ajatella sitä mitä ryhmäläisissä mahdollisesti tapahtuu; millaisten tunteiden, tuntemusten ja kokemusten äärellä kulloinkin ryhmä on.

Mitä istunnoillani tehdään

Ryhmässä työskennellään vapaasti keskustellen. Turvallisuus syntyy ryhmän säännöistä ja niiden luomista rajoista. Ryhmä luo eräänlaisen näyttämön, jossa mielen luova leikki asettaa yksilöiden tärkeät elämänkysymykset tässä ja nyt elettäväksi. Ryhmä antaa myös mahdollisuuden tarkastella ryhmään liittymisen ja ryhmän jäsenenä olemisen haasteita sekä suhdetta auktoriteetteihin. Liittymisen kysymys on myös sitä kuinka olen tässä maailmassa ja miten luon oman näköisen elämän? 

Jokainen ryhmänjäsen tuo mukanaan muistonsa, kokemuksensa ja ajatuksensa ryhmään, joka synnyttää mielen näyttämön.

Kustannukset: Ryhmä on huomattavasti edullisempaa kuin yksilöpsykoterapia. Tutkitusti se on kuitenkin yhtä tehokas hoitomuoto.

Ryhmäpsykoterapiaan hakeudutaan vähintään kahden arviointikäynnin jälkeen. Arviointikäynnillä kartoitetaan nykyistä elämäntilannetta, traumaattisia kokemuksia ja lapsuuden perhettä sekä motivaatioita sitoutua pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Koulutus:

Teatteritaiteen maisteri TeM, Teatteripedagogi 

Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK                   

Sosionomi AMK (sosiaalipedagoginen viitekehys)  Valvira                         

Mielenterveyshoitaja Valvira 

Ryhmäpsykoterapeutti Valvira, Kela

Ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja 

Täydennyskoulutus

Mentalisaatioon perustuva hoito. Therapeia-säätiön koulutuskeskus 2016

Kehopsykoterapian erikoistumisopinnot. Suomen Luonneanalyyttinen kehopsykoterapiayhdistys. 2007- 2009

Teatterin ja tanssin erikoistumisopinnot (30op) Ohjaajuus ryhmässä - hahmometodi ohjaajan työssä. Stadia AMK. 2006 -2007

Kulttuuriantropologian perusopinnot (40op) Humanistinen tiedekunta/Avoin yliopisto, Helsinki, 2003

Lisäksi Teatterikorkeakoulun kursseja: psykodynaaminen tanssi- ja liiketerapia, draama- ja elokuva- analyysi, yhteisötanssi, 
sosiodraama, somaattinen ja kuvallinen työskentely, kokemuksellinen anatomia ja kriittinen somatiikka, kehotietoisuuden filosofia,

Sosiaali- ja taidealan pedagoginen pätevyys. Työnohjaajan pätevyys (STOry).

Työkokemus:

 • mielenterveystyö psykiatrisissa sairaaloissa 1990-2000
 • soveltava taide, yhteisötaide, esitystaide, teatteri 2000-
 • taide- ja sosiaalialan pedagogina ja työnohjaajana 2010-
 • yksityisvastaanotto ryhmäpsykoterapeuttina 2012-

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottoni sijaitsee Helsingin keskustassa. Psykoterapiatila on 3.krs. Talossa ei ole hissiä. Liikenneyhteydet ovat hyvät.

ETÄTERAPIAA ryhmä ja yksilö.