Toni Karilainen

 • lyhytterapeutti
 • työnohjaaja
Erikoistumiset
 • Masennus
 • Pariterapia
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
Erikoistumiset
 • Masennus
 • Pariterapia
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
Puhelin +358449771991
Kotisivu http://www.tonikarilainen.fi
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen lyhytterapeuttina käytännönläheinen ja ymmärtäväinen. Omat vahvuudet terapeuttina ovat kohtaaminen, ymmärrys erilaisista kriisinomaisista tilanteista elämässä sekä arjen merkityksestä hyvinvoinnin tukena.

Lyhytterapiassa tärkeää on asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö. Asioita tarkastellaan yhdessä, niistä keskustellaan ja pyritään löytämään mahdollisuuksia parempaan elämään.

Oma tapani työskennellä on voimavaraviritteinen, jolla tarkoitan sitä, että kaikilla meillä ihmisillä on olemassa vahvuuksia ja voimavaroja, jotka kantaa hankalissakin elämän tilanteissa eteenpäin. Vaikeuksien keskellä niiden löytäminen tai vahvistaminen voi joskus vaatia ulkopuolisen tukea niiden löytymiseen.

 

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen toiminut ihmisten parissa tehtävässä työssä usean vuoden ajan pääsääntöisesti mielenterveys,- päihde,- lastensuojelu ja ammatillisen kuntoutuksen sektoreilla. Nämä ovat osaltaan tuoneet minulle ymmärrystä lyhytterapeuttiseen työskentelyyn. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (YAMK). 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Lyhytterapia 45 min
60 EUR