Tanja Rasmussen

 • puheterapeutti
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kireä kielijänne
 • Kotikäynnit
 • Kuulovamma
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0503475234
Kotisivu http://www.sanapuu.fi
Kielet suomi, englanti

Kuvaus

Erityisosaamista, koulutusta ja kokemusta kuulovammaisten lasten puhutun kielen kuntouttamisesta. Vahvaa osaamista sisäkorvaistutteista ja "imppakuulolla" puheen oppimisesta. 

Lisäkoulutusta, kuntoutuskokemusta ja osaamista kehityksellisen kielihäiriön ja puheen tuoton kuntoutuksesta. Perehtynyt kattavasti tarkkaavuuden ja itsesäätelyn taitojen kehitykseen ja tuen keinoihin, sekä monikieliseen kielenkehitykseen.

Yritykseni Sanapuu Oy on Kelan palveluntuottaja.

I'm fluent in English.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä sekä  etäkäyntejä.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä