Tanja Rasmussen

  • puheterapeutti
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
  • Kielellinen erityisvaikeus
  • Kireä kielijänne
  • Kotikäynnit
  • Kuulovamma
  • Puheen epäselvyys
  • Puheen motoriset vaikeudet
  • Viivästynyt kielenkehitys
  • Yksilöterapia
  • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0503475234
Kotisivu http://www.sanapuu.fi
Kielet suomi, englanti

Kuvaus

Erityisosaamista, koulutusta ja kokemusta erityisesti kuulovammaisten lasten puhutun kielen kuntouttamisesta. Varsinkin sisäkorvaistutekuntoutus ja perhekeskeinen kuntoutus lähellä sydäntä. Olen AVT-koulutettavana (Auditive Verbal Therapy eli Auditiivis-Verbaalinen terapia).

Kokemusta ja koulutusta myös kehityksellisen kielihäiriön ja puheen tuoton kuntoutuksesta, tarkkaavuuden ja itsesäätelyn taidoista ja tuen keinoista, sekä monikielisyydestä.

Yritykseni Sanapuu Oy on Kelan palveluntuottaja.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä sekä  etäkäyntejä.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä