Tanja Moring

 • seksuaaliterapeutti
 • seksuaalineuvoja
 • työnohjaaja
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Miesten seksuaalisuus
 • Naisten seksuaalisuus
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Päihderiippuvuus
 • Ruokasuhde
 • Seksuaaliterapia
 • Stressi
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Haluttomuus
 • Itsetuntemus
 • Kipupsykologia
 • Lapsettomuuskriisi
 • Läheisriippuvuus
 • Seksuaaliväkivalta
 • Narsismi
 • Addiktiot
Puhelin 045-135 0115
Kotisivu https://kriisiapua.fi/
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen Tanja Moring, erityistason seksuaaliterapeutti ja seksuaaliväkivallan asiantuntija, kriisityöntekijä, sertifioitu Mind-Body Bridging -terapeutti, MBB® (kognitiiviskehollinen lyhytterapia) sekä Valviran vahvistama laillistettu sote-alan ammattilainen, Sosionomi/diakoni (AMK). Olen myös itsensä johtamisen ja tiimivalmentamisen asiantuntija. Minulla on yli 20 vuoden kokemus esihenkilönä toimimisesta ja tulosvastuusta. 

Integratiivinen työskentelytapa

Käytän terapiatyössäni integratiivista työskentelytapaa, joka tarkoittaa erilaisten suuntausten joustavaa yhdistämistä. Pyrin räätälöimään työtapani juuri sinun tarpeitasi vastaavaksi. Erilaiset teoriat tavoittavat eri puolia ihmisenä olemisesta. Pyrin käyttämään joustavasti eri menetelmiä ymmärtääkseni asiakkaitani yksilöllisesti. Työskentelyni pohjautuu muun muassa seuraaviin teorioihin ja menetelmiin: kognitiivisanalyyttinen mielenteoria, traumaterapian menetelmät, keholliset menetelmät, hyväksymis- ja omistautumismenetelmät, myötätuntoinen näkökulma, holistinen ja kristillinen ihmiskäsitys sekä taiteelliset ja toiminnalliset menetelmät. Yhteistyöni asiakkaideni kanssa perustuu luottamukseen, turvallisuuteen ja yhdessä asetettuihin tavoitteisiin.

Seksuaaliväkivalta ja lapsuuden aikainen seksuaalinen hyväksikäyttö 

Erityistason seksuaaliterapeuttina olen erikoistunut seksuaaliväkivaltaan ja lapsuuden aikaiseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Minulla on pitkä työkokemus vaikeasti traumatisoituneiden ihmisten kanssa työskentelystä. Terapeutin ammattitaito, perehtyneisyys ja kokemus traumahoidosta tekee terapiasta turvallista sekä ehkäisee uudelleen traumatisoitumista myös silloin, kun asiakkaalla on taustalla seksuaaliväkivallasta tai muusta kaltoinkohtelusta johtuvaa traumatisoitumista. Käytän työssäni sellaisia eri terapioiden ja traumapsykoterapioiden tekniikoita, joiden vaikuttavuudesta on vahvinta tutkimusnäyttöä. Esimerkiksi CPT-terapian tuloksellisuudesta on vahvaa tutkimusnäyttöä. Voit lukea lisää näytöstä täältä. Olen käyttänyt menetelmää erittäin hyvin tuloksin sekä yksilötyössä että ohjatessani ryhmiä muun muassa Raiskauskriisikeskus Tukinaisessa. Älä jää yksin. Olet lämpimästi tervetullut.

Narsismi

Olen narsismiin erikoistunut terapeutti, jolla on omakohtaisia kokemuksia narsismista. Narsistinen persoonallisuushäiriö on eräs populaarikulttuurin tunnetuimmista persoonallisuushäiriöistä. Kyseinen persoonallisuushäiriö on todennäköisesti alidiagnosoitu. Syynä tähän on se, että narsistiset persoonallisuudet eivät hakeudu avun piiriin. Lisäksi persoonallisuushäiriöt näyttäytyvät voimakkaimmin lähi-ihmissuhteissa kuten parisuhteissa, perheen sisällä, läheisissä ystävyyssuhteissa ja työpaikoilla. Narsistisesta suhteesta irrottautuminen ja toipuminen on usein raskas ja pitkä prosessi. Uhrin minäkuva voi olla vääristynyt tai korvautunut narsistin antamalla minäkuvalla. Narsisti on saattanut tarjota näkemyksen, jonka mukaan uhri on heikko ihminen, joka tarvitsee kaltoinkohtelijaa elämästä selviytyäkseen. Toipuminen on helpompaa ammattilaisen tuella.

Työnohjaus

Järjestän työhyvinvointia tukevaa ohjausta yksilöille ja pienryhmille sekä hyvinvointiluentoja isommalle kuulijajoukolle. Olen sertifioitu Mind-Body Bridging -terapeutti (MBB®). Menetelmän on kehittänyt psykiatrian professori, psykiatri ja psykoanalyytikko Stanley H. Block. MBB® on näyttöön sekä aivotutkimukseen perustuva terapeuttinen ja valmentava menetelmä, jonka vaikuttavuutta on osoitettu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Myös Oulun Yliopisto on jo muutaman vuoden ajan tehnyt MBB®-terapiaan liittyvää tutkimusta. Lisää tietoa vaikuttavuustutkimuksista löydät täältä. MBB®-koulutus on aloitettu myös yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa. Lue lisää Mind-Body Bridging Coaching -valmennusohjelmasta täältä.

MBB®-terapialla voidaan parantaa itsesäätelyä, joka puolestaan parantaa ihmisen resilienssiä eli palautumiskykyä. Resilienssi kasvaa harjoittelulla ja toistoilla. Ihmiselle kehittyy taitoja, joiden avulla vastoinkäymisiä on helpompi käsitellä. Menetelmä lisää itsensä johtamisen taitoja, innovatiivisuutta, kukoistusta ja työhyvinvointia sekä kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä ja elämän hallintaa. Menetelmä tuo apua myös stressin hallintaan, työuupumuksesta toipumiseen ja sen ehkäisyyn. Vahva resilienssi tukee yksilöitä elämään kokonaisuudessaan hyvää ja merkityksellistä elämää. MBB®-menetelmän avulla työn kuormittavuus vähenee, jolloin myös riski uupua tai sijaistraumatisoitua pienenee. Ohjaan menetelmää mielelläni niin sote-alan kuin muidenkin alojen työntekijöille.

Dialogi

En ole terapeutti, joka istuu ja nyökyttelee ja sanoo välillä ”niin”. Uskon dialogiin ja yhdessä ajatteluun. Jaan osaamistani ja tietoani enkä odota, että sinä oivallat asiat kahden tai kolmen vuoden sisällä itse. En minäkään oivalla yksin vaikkapa koodaamisen tai iltapuvun valmistamisen taitoa. Useat asiakkaani eivät tarvitse vuosien terapiaa, vaan kriisin alussa tiiviimpää ja joustavampaa tukea. Monia lohduttaa kriisissä tieto, että minuun saa nopeasti yhteyden, mikäli asiakas kaipaa yllättäen tukea. Kaikessa työskentelyssä pyritään kuitenkin asiakkaan omien voimavarojen palautumiseen. Asiakas saa terapiassa käyttöönsä työkalut, joilla voi auttaa itse itseään. Tuon keskusteluun erilaisia näkökulmia, teorioita, tutkimustietoa ja kirjoista sekä käytännön työstä oppimaani. Kun teemme yhteistyötä olen sinulle Tanja enkä rivi titteleitä ja oppiarvoja. Ennen kaikkea uskon, että nähdyksi ja kuulluksi tulemisella sekä todesta ottamisella on suuri voima. Se koskettaa ihmisen ydintä ja sielua. Se auttaa toipumaan. Varaa aika. Olet lämpimästi tervetullut.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Koulutus

 • Sosionomi, diakoni (AMK), Diak
 • Erityistason seksuaaliterapeutti, Sexpo, NACS
 • MBB® -terapeutti (kognitiiviskehollinen lyhytterapia), Mieli ry
 • Traumapsykoterapian perusteet, Soili Poijula
 • Psykoterapian perusteet, Mieli ry, Sirpa Kaakinen, HUS
 • CPT-menetelmä, kognitiivinen prosessointiterapia, Raiskauskriisikeskus Tukinainen
 • Menetelmiä seksuaaliväkivallan kanssa työskentelyyn, Raiskauskriisikeskus Tukinainen
 • Seksuaaliväkivalta, kohtaaminen ja kriisiauttaminen, Raiskauskriisikeskus Tukinainen
 • Seksuaalineuvoja, Sexpo
 • Toiminnalliset menetelmät, Diak
 • Kuvataidepsykoterapian perusteet, Mieli ry
 • Liiketalouden opintoja
 • Useita esihenkilö- ja johtamiskoulutuksia.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Etävastaanotto ilman maantieteellisiä rajoitteita

APUA NOPEASTI JA TURVALLISESTI

Vankan koulutuksen ja ammattitaidon omaava Valviran vahvistama SOTE-alan ammattilainen.

Palveluihini et tarvitse lähetettä tai diagnoosia.

En tee kirjauksia sähköisiin verkkoihin tai paperiarkistoihin. En tarvitse henkilötunnustasi.

Vapaita kriisiaikoja myös iltaisin ja lauantaisin.

Ajanvaraus:

045–135 0115

tanja.moring@kriisiapua.fi

VAIN ETÄTERAPIAA JA ETÄTYÖNOHJAUSTA

Tervetuloa etävastaanotolleni vaikkapa kotisohvalta, laiturin nokasta, aurinkorannikolta tai työkomennukselta ilman maantieteellisiä rajoitteita.

Terapia, yksilöaika, etäyhteys

 • 45 min 102 euroa
 • 60 min  132 euroa

Terapia, pari/ryhmä/perheaika, etäyhteus

 • 90 min 181 euroa

Ysilötyönohjaus, etäyhteys

Työnohjaus 60 minuuttia etäyhteydellä koko maassa 100 euroa + alv 24 %.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä