Taina Välitalo

 • psykoterapeutti
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Perhepsykoterapia
 • Perheterapia
 • Psykodynaaminen psykoterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Paripsykoterapia
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
 • Äitiys
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0500-791915
Kotisivu https://www.pariterapia-psykoterapia.net

Kuvaus

Tarjoan paripsykoterapiaa, lyhyt yksilöpsykoterapiaa sekä perhepsykoterapiaa.Työnohjausta. Vastaanotolla sekä etänä.Inhimillinen, läsnäoleva työskentelyote. Oleellista vastaanotolla on asiakkaan kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus.

Viitekehtys psykodynaaminen, jungilas- systeeminen, mentalisaatioon pohjautuvaa työskentelyotetta integroivasti.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Perhepsykoterapeutti, psykodynaaminen paripsykoterapeutti, työnohjauskoulutus, mentalisaatioteoriat

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

paripsykoterapia 90 min
168 EUR
yksilöpsykoterapia lyhyt 60 min
98.00 EUR
perhepsykoterapia 90 min
175 EUR