Suvi Taivaloja

 • psykologi
 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Elämänkriisi
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Liikuntariippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Nuorisoterapia
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Paniikkihäiriöt
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psykofyysinen psykoterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Uupumus
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
Kielet suomi

Kuvaus

Olen pohjakoulutukseltani psykologi (PsM) ja opiskelen parhaillaan Helsingin yliopiston/Integrumin kognitiivis-integratiivisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelmassa. Valmistun psykoterapeutiksi loppuvuodesta 2023. Minulla on lisäksi kognitiivisen lyhytterapian opinnot (Integrum 2019-20) ja lyhytterapeuttisen (KAT) työotteen koulutus (Shortum 2020).

Olen työskennellyt 18 vuotta opiskeluhuollon psykologina kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Nuorten oppimisvaikeuksien, psyykkisen oireilun ja sosiaalisten haasteiden vahva tuntemus toimii työssäni hyvänä pohjana yksilöllisen tuen suunnittelulle ja terapiassa käytettävien menetelmien valinnalle.

Osaamisalueitani ovat psykologin vastaanotto (ensikäynnit) ja lyhytterapia nuorille ja nuorille aikuisille. Kestoltaan terapiajaksot ovat tyypillisesti 10-20 käyntikertaa, mutta jakson pituus ja käyntien tiheys arvioidaan aina yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Käytän työssäni monipuolisia, yksilöllisesti suunniteltuja menetelmiä asiakkaan mahdolliset vuorovaikutukselliset haasteet tai rajoitteet huomioiden. Kognitiivisten ja kognitiiviskäyttäytymisterapian menetelmien lisäksi käytän mm. DKT- ja HOT-pohjaisia menetelmiä sekä kokemuksellisia ja psykofyysisen psykoterapian menetelmiä.

Tarjoamani terapia ei ole KELA-korvattavaa opiskeluvaiheessa. 

 

Olen asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunteleva ja aktiiviseen vuorovaikutukseen rohkaiseva terapeutti. Menetelmiäkin tärkeämpää on kuitenkin luoda turvallinen ja luottamuksellisen terapiasuhde, jossa asiakas tuntee olevansa hyväksytty omana itsenään.

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Koulutus

Psykologian maisteri (PsM), Helsingin Yliopisto 2006

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten psykoterapeuttikoulutusohjelma, Helsingin Yliopisto/Integrum 2020-

Kognitiivisen lyhytterapian opinnot, Integrum 2019-2020

Lyhtytterapeuttinen työote -koulutus, Shortum 2021

 

Työkokemus

Oppilashuollon psykologi, Vantaan kaupunki/Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 2006-2023

 

 

 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanotto sijaitsee Kampissa NepsyFocuksen viihtyisissä tiloissa. Ajanvaraus ja lisätiedot https://www.nepsyfocus.fi/

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä