Susanna Rissanen

 • psykoterapeutti
 • työnohjaaja
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Mindfulness
 • Narsismi
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Päihdeterapia
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Tietoisuustaidot
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
Puhelin +358456398147
Kotisivu https://www.susannantukipalvelut.fi/
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Johdon työnohjaus

Työnohjausotteeni perustuu ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen psykologiaan. Tärkeää on turvallisen ja avoimen ilmapiirin luominen ohjattavan tai ryhmän kanssa. Ohjaus perustuu osallistujien ja tilaajan tarpeisiin, jotka tarkentuvat prosessin edetessä. Minulle on tärkeää, että ohjauksesta on hyötyä niin yksilöille itselleen kuin heidän työyhteisölleen ja tilaajalle. Työskentelyotteeni on ratkaisukeskeisen mallin mukaisesti hyvin käytännönläheinen. Ratkaisukeskeisyys perustuu holistiseen ihmiskäsitykseen, jossa ajatellaan että osallistujilla on itsellään ratkaisut asioihin, ohjaajan roolin ollessa toimintaan, innovointiin ja uudenlaisten näkökulmien tarkasteluun rohkaiseva.

 

Psykoterapia

Olen riippuvuuksiin, sekä riippuvuuksien ja toimintahäiriöiden läheisille tuomiin lieveilmiöihin, sekä haastaviin ihmissuhteisiin erikoistunut psykoterapeutti. 

Läheisen päihderiippuvuus tai muut perheen toimintahäiriöt, sekä persoonallisuuteen liittyvät häiriöt voivat aikaansaada läheiselle erilaisia oireita, kuten itsetunnon haasteita, ylisuorittamista, epämääräistä alakuloa, ahdistuneisuutta, elämän mielekkyyden tunteen katoamista ja omaa riippuvuusproblematiikkaa. Haasteet voivat juontaa juurensa lapsuudesta ja sieltä omaksutuista rooleista ja selviytymismalleista, tai myöhemmästä elämänvaiheesta. Elämä voi soljua automaattiohjauksella ja arki tuntua selviytymiseltä. Itsestä huolehtiminen ja itselle tärkeät ihmissuhteet ja harrastukset ovat usein jääneet taka-alalle.

Haluan tarjota sinulle seesteisyyttä, toivoa ja rohkeutta, kulkea rinnallasi hetken matkaa. Pohdin kanssasi tavoitteitasi ja askeleita kohti näitä tavoitteita. Työskentelemme turvallisessa ja ymmärtävässä ilmapiirissä sinun tahtiisi. Haluan auttaa sinua löytämään ja saavuttamaan mielekkään ja oman näköisesi elämän. Haastan sinua lempeydellä ja kannustan matkalla kohti tavoitteitasi.

Työskentely on vuorovaikutteista ja yhdessä kanssasi pohdiskelevaa. Terapiassa edetään sinulle sopivaan tahtiin ja tavataan niin usein tai harvoin kuin koet hyödylliseksi. Suuntaus työskentelyssä on toivottua tulevaisuutta kohti. Voit kertoa itsestäsi ja historiastasi juuri sen verran kuin koet luontevaksi. Menneisyys voi toimia oivalluksia tarjoavana ponnahduslautana.

Terapiassa voidaan asettua pohdiskelemaan tiettyä ongelmaa tai tapahtumaa, tai lähteä hakemaan selvyyttä sekavalta tuntuvaan kokonaisuuteen. Terapiassa edetään pääsääntöisesti keskustellen, ja halutessasi ohjaan ja motivoin sinua myös kokeilemaan erilaisia meditaatio- ja mindfullness-harjoitteita ja annan pieniä tilanteeseesi räätälöityjä kotitehtäviä.

 

Työskentely kanssani on voimavaralähtöistä, kannustavaa ja kunnioittavaa. Voimme keskittyä sekavalta tuntuvan tilanteen selvittelyyn tai yksittäiseen selkeään haasteeseen. 

Työskentelytapani on keskusteleva ja konkretiaan pohjaava. Pääpaino keskustelussa on tässä hetkessä ja toivotussa tulevaisuudessa.

Varattavissa aikoja myös lyhytterapiaan. Myös yhden tapaamisen kertaterapia - käynnit (suositus 90min aika).

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093040502084

Instagram: https://www.instagram.com/susannantukipalvelut/

Linkedin: www.linkedin.com/in/susanna-rissanen

 

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja läpikäynyt myös oman eheytymistä vaativan prosessin ennen psykoterapian erikoistumisopintojani. Olen syventänyt osaamistani vuosien varrella kouluttautumalla ja vapaaehtoistyössä. Työkokemukseni on kertynyt erikoissairaanhoidossa, järjestöissä ja virkatyössä haastavien ihmissuhdekysymysten, väkivaltakokemusten, riippuvuusproblematiikan ja riippuvuuden tuomien lieveilmiöiden parissa. Terapiayöskentelyssäni olen suuntautunut erityisesti läheisten oireilun ja läheisriippuvuuskysymysten suuntaan.

Olen valmistunut täydennyskoulutuksena johdon työnohjaajaksi Johdon työnohjaaja- ja coach-koulutuksessa (80op, Sued management Oy). Minulla on Työterveyslaitoksen myöntämä pätevyys toimia työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijana.

Olen käynyt hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvan kurssin psykedeeliavusteisesta terapiatyöstä Hollannissa, ja tarjoan myös tukea psykedeelisten kokemusten integraatioprosesseihin.

 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Palvelu toteutetaan etäyhteydellä, joko turvallisella videoyhteydellä tai puhelimitse - toiveesi mukaan. 

Moderni työmaailma vaatii uudistumista myös työnohjaukselta, ja oma näkemykseni työelämän tarpeista lähtee joustavista työskentelymalleista. Työnohjauksessani työskentely tapahtuu käynti kerrallaan periaatteella, sen sijaan että solmisimme pitkiä tilaajaa velvoittavia sopimuksia. Käytössä on etäyhteydet, jotka tuovat lisää mahdollisuuksia sovittaa työnohjaus osaksi työarkea.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palvelu varattavissa puhelimitse/ yhteydenottopyynnöllä:
Psykoterapia 45 min
105 EUR
Johdon yksilötyönohjaus (hinta alv. 0%) 60 min
160 EUR
Johdon ryhmätyönohjaus, 2-6 henkilöä (hinta alv. 0%) 90 min
240 EUR
Ryhmätyönohjaus 2-6 henkilöä (hinta alv. 0%) 90 min
240 EUR
Yksilötyönohjaus (hinta alv. 0%) 45 min
160 EUR