Susanna Rissanen

 • psykoterapeutti
Profiilikuva: Susanna Rissanen
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Narsismi
 • Peliriippuvuus
 • Päihderiippuvuus
 • Päihdeterapia
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Työnarkomania
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Väkivaltakokemukset
 • Addiktiot
 • Elämänkriisi
Erikoistumiset
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Narsismi
 • Peliriippuvuus
 • Päihderiippuvuus
 • Päihdeterapia
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Työnarkomania
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Väkivaltakokemukset
 • Addiktiot
 • Elämänkriisi
Puhelin 0456398147
Sukupuoli nainen
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen riippuvuuksiin, sekä riippuvuuksien ja toimintahäiriöiden läheisille tuomiin lieveilmiöihin, sekä haastaviin ihmissuhteisiin erikoistunut psykoterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Läheisen päihderiippuvuus tai muut perheen toimintahäiriöt, sekä persoonallisuuteen liittyvät häiriöt voivat aikaansaada läheiselle erilaisia oireita, kuten itsetunnon haasteita, ylisuorittamista, epämääräistä alakuloa, ahdistuneisuutta, elämän mielekkyyden tunteen katoamista ja omaa riippuvuusproblematiikkaa. Haasteet voivat juontaa juurensa lapsuudesta, tai myöhemmästä elämänvaiheesta. Elämä voi soljua automaattiohjauksella ja arki tuntua selviytymiseltä. Itsestä huolehtiminen ja itselle tärkeät ihmissuhteet ja harrastukset ovat usein jääneet taka-alalle.

Haluan tarjota sinulle seesteisyyttä, toivoa ja rohkeutta, kulkea rinnallasi hetken matkaa. Pohdin kanssasi tavoitteitasi ja askeleita kohti näitä tavoitteita. Työskentelemme turvallisessa ja ymmärtävässä ilmapiirissä sinun tahtiisi. Haluan auttaa sinua löytämään ja saavuttamaan mielekkään ja oman näköisesi elämän. Haastan sinua lempeydellä ja kannustan matkalla kohti tavoitteitasi.

Työskentely on vuorovaikutteista ja yhdessä kanssasi pohdiskelevaa. Terapiassa edetään sinulle sopivaan tahtiin ja tavataan niin usein tai harvoin kuin koet hyödylliseksi. Suuntaus työskentelyssä on toivottua tulevaisuutta kohti. Voit kertoa itsestäsi ja historiastasi juuri sen verran kuin koet luontevaksi. Terapiassa voidaan asettua pohdiskelemaan tiettyä ongelmaa tai tapahtumaa, tai lähteä hakemaan selvyyttä sekavalta tuntuvaan kokonaisuuteen. Terapiassa edetään pääsääntöisesti keskustellen, ja halutessasi ohjaan ja motivoin sinua myös kokeilemaan erilaisia harjoitteita ja annan pieniä kotitehtäviä.

Työskentely kanssani on voimavaralähtöistä, kannustavaa ja kunnioittavaa. Voimme keskittyä sekavalta tuntuvan tilanteen selvittelyyn tai yksittäiseen selkeään haasteeseen. 

Työskentelytapani on keskusteleva ja konkretiaan pohjaava. Pääpaino keskustelussa on tässä hetkessä ja toivotussa tulevaisuudessa menneisyyden merkitystä unohtamatta.

Varattavissa aikoja myös lyhytterapiaan. Myös yhden tapaamisen ns. "single session" - käynnit.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja läpikäynyt myös oman toipumisprosessin ennen psykoterapian erikoistumisopintojani. Olen syventänyt osaamistani vuosien varrella kouluttautumalla ja vapaaehtoistyössä. Työkokemukseni on kertynyt erikoissairaanhoidossa, järjestöissä ja virkatyössä haastavien ihmissuhdekysymysten, väkivaltakokemusten, riippuvuusproblematiikan ja riippuvuuden tuomien lieveilmiöiden parissa. Työskentelyssäni olen suuntautunut erityisesti läheisten oireilun ja läheisriippuvuuskysymysten suuntaan.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Terapia toteutetaan etäyhteydellä, joko turvallisella videoyhteydellä tai puhelimitse - toiveesi mukaan.