Susanna Rissanen

 • psykoterapeutti
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Narsismi
 • Peliriippuvuus
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Päihdeterapia
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Väkivaltakokemukset
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0456398147
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen riippuvuuksiin, sekä riippuvuuksien ja toimintahäiriöiden läheisille tuomiin lieveilmiöihin, sekä haastaviin ihmissuhteisiin erikoistunut psykoterapeutti ja sosiaalityöntekijä. 

Läheisen päihderiippuvuus tai muut perheen toimintahäiriöt, sekä persoonallisuuteen liittyvät häiriöt voivat aikaansaada läheiselle erilaisia oireita, kuten itsetunnon haasteita, ylisuorittamista, epämääräistä alakuloa, ahdistuneisuutta, elämän mielekkyyden tunteen katoamista ja omaa riippuvuusproblematiikkaa. Haasteet voivat juontaa juurensa lapsuudesta ja sieltä omaksutuista rooleista ja selviytymismalleista, tai myöhemmästä elämänvaiheesta. Elämä voi soljua automaattiohjauksella ja arki tuntua selviytymiseltä. Itsestä huolehtiminen ja itselle tärkeät ihmissuhteet ja harrastukset ovat usein jääneet taka-alalle.

Haluan tarjota sinulle seesteisyyttä, toivoa ja rohkeutta, kulkea rinnallasi hetken matkaa. Pohdin kanssasi tavoitteitasi ja askeleita kohti näitä tavoitteita. Työskentelemme turvallisessa ja ymmärtävässä ilmapiirissä sinun tahtiisi. Haluan auttaa sinua löytämään ja saavuttamaan mielekkään ja oman näköisesi elämän. Haastan sinua lempeydellä ja kannustan matkalla kohti tavoitteitasi.

Työskentely on vuorovaikutteista ja yhdessä kanssasi pohdiskelevaa. Terapiassa edetään sinulle sopivaan tahtiin ja tavataan niin usein tai harvoin kuin koet hyödylliseksi. Suuntaus työskentelyssä on toivottua tulevaisuutta kohti. Voit kertoa itsestäsi ja historiastasi juuri sen verran kuin koet luontevaksi. Terapiassa voidaan asettua pohdiskelemaan tiettyä ongelmaa tai tapahtumaa, tai lähteä hakemaan selvyyttä sekavalta tuntuvaan kokonaisuuteen. Terapiassa edetään pääsääntöisesti keskustellen, ja halutessasi ohjaan ja motivoin sinua myös kokeilemaan erilaisia harjoitteita ja annan pieniä kotitehtäviä.

Työskentely kanssani on voimavaralähtöistä, kannustavaa ja kunnioittavaa. Voimme keskittyä sekavalta tuntuvan tilanteen selvittelyyn tai yksittäiseen selkeään haasteeseen. 

Työskentelytapani on keskusteleva ja konkretiaan pohjaava. Pääpaino keskustelussa on tässä hetkessä ja toivotussa tulevaisuudessa menneisyyden merkitystä unohtamatta.

Varattavissa aikoja myös lyhytterapiaan. Myös yhden tapaamisen ns. "single session" - käynnit.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja läpikäynyt myös oman toipumisprosessin ennen psykoterapian erikoistumisopintojani. Olen syventänyt osaamistani vuosien varrella kouluttautumalla ja vapaaehtoistyössä. Työkokemukseni on kertynyt erikoissairaanhoidossa, järjestöissä ja virkatyössä haastavien ihmissuhdekysymysten, väkivaltakokemusten, riippuvuusproblematiikan ja riippuvuuden tuomien lieveilmiöiden parissa. Työskentelyssäni olen suuntautunut erityisesti läheisten oireilun ja läheisriippuvuuskysymysten suuntaan.

Opiskelen parhaillaan täydennyskoulutuksena johdon työnohjaajaksi Johdon työnohjaaja- ja coach-koulutuksessa (80op, Sued management Oy, valmistuminen 2023). Minulla on Työterveyslaitoksen myöntämä pätevyys toimia työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntijana.

 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Terapia toteutetaan etäyhteydellä, joko turvallisella videoyhteydellä tai puhelimitse - toiveesi mukaan. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palvelu varattavissa puhelimitse/ yhteydenottopyynnöllä:
Psykoterapia 45 min
105 EUR
Johdon yksilötyönohjaus (hinta sis. alv. 24%) 60 min
240 EUR
Johdon ryhmätyönohjaus, 2-6 henkilöä (hinta sis. alv. 24%) 90 min
360 EUR