Stela Salminen

 • psykoterapeutti
 • psykologi
Profiilikuva: Stela Salminen
Ei vapaita aikoja seuraavaan 6kk
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Lapsen psykososiaalinen kehitys
 • Lapsettomuuskriisi
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Synnytyspelko
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Äitiys
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Lapsen psykososiaalinen kehitys
 • Lapsettomuuskriisi
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Synnytyspelko
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Äitiys
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0440 855 335
Kielet suomi, englanti, bulgaria

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

(in English below)

Olen integrativiinen psykoterapeutti, laillistettu psykologi, psykologian tohtori ja sosiaalipsykologi. 


Terapeuttina olen kunnioittava ja tilaa antava, mutta myös aktiivinen ja lempeästi haastava. Vastaanotollani on salliva tunnelma, jossa tutkitaan tilannettasi yhdessä, ilman tuomitsemista ja arvostelua. Istunnolle voit tulla omana itsenäsi, kaikkine tunteinesi ja ajatuksinesi.

Työotteessani yhdistän teoreettisesti erilaisia suuntauksia ja pyrin ymmärtämään asiakkaan kehityshistoriaa ja kipukohtia sekä vahvuuksia ja voimavaroja. Tavoitteena psykoterapiassa on itseymmärryksen ja toimijuuden lisääminen.

Erityiskiinnostusalueeni ovat psykodynaaminen, tunnekeskeinen, mentalisaatioon pohjautuva sekä psykofyysinen psykoterapia. Yhdistän näiden viitekehysten perusperiaatteita ja tekniikoita työssäni asiakkaiden kanssa ja räätälöin lähestymistavan vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeita ja tavoitteita.

Työskentelykieleni ovat suomi, englanti ja bulgaria (äidinkieli).

***

I offer training psychotherapy to adult clients in Espoo and online. Based on my experience as a psychologist and psychotherapist-in-training I am committed to help you with any difficulties you may be experiencing, in a safe and respectful environment. 

 

Creating a peaceful, non-judgemental atmosphere in our sessions, where clients can come with all their emotions and thought is essential to my work approach. In my work, I integrate principles, methods and techniques from different schools of thought. I am particularly interested in emotion-focused, mentalization-based and psychophysical psychotherapy. In our sessions we explore together your needs, painful experiences and significant relationships and set goals for our therapy. 

 

My areas of interest include early relationships with primary caregivers, attachment trauma, identity search, acculturation and integration to a foreign culture and recovery from burnout. In addition, the topics of infertility, mental health during pregnancy, postpartum depression and  parent-infant attachment are very close to my heart. I upkeep my knowledge and expertise through regular training. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Psykologiksi valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt äitiys- ja lastenneuvolassa, perheneuvolassa, Eurooppalaisessa koulussa Frankfurtissa ja HUSin lastenpsykiatrisella poliklinikalla. Väitöskirjassani (2021 Jyväskylän yliopisto) käsittelin työuupumuksesta toipumista. Pidän ammattitaitoani yllä säännöllisellä kouluttautumisella. Olen suorittanut mm. Mentalisaatioon perustuva terapia -kurssin (2018), Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutuskokonaisuuden 2019–2021 ja Emotional Focused Therapy -seminaarin (2022). 

Minulla on kokemusta raskauden ja varhaislapsuuden psyykkisten prosessien hoidosta ja olen työskennellyt raskaana olevien äitien, perheiden sekä lasten ja nuorten kanssa. Taustastani johtuen koen erityisen mielekkääksi työskentelyn myös maahanmuuttajien ja expattien parissa. Työuupumus ja toipuminen työuupumuksesta ovat osa erityisosaamistani.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palvelu varattavissa puhelimitse/ yhteydenottopyynnöllä:
Psykoterapia, Kelan kuntoutuspsykoterapia 45 min
105 EUR
Psykoterapia, tutustumiskäynti 60 min
80 EUR