Soili Sirola

 • lyhytterapeutti
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Narsismi
 • Nuorisoterapia
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Päihdeterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Narsismi
 • Nuorisoterapia
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Päihdeterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Puhelin +358468922262
Kielet englanti, saksa

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Tarjoan ammattitaitoista voimavara- ja ratkaisukseskeistä terapiaa Helsingissä Etu-Töölössä, hyvien liikenneyhteyksien varrella. 

Lyhytterapiaan hakeutuminen on helppoa ja prosessi on nopea. Se ei vaadi pitkiä jonotusaikoja eikä lääkärinlausuntoja lääkärikäynteineen.

Terapia perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen luottamukselliseen suhteeseen. Terapeuttina olen luonnollisesti vaitiolovelvollinen asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista ja kaikesta terapian sisältöön liittyvästä. Terapiakeskusteluista ei myöskään kirjata mitään muistiinpanoja, jotka voisivat päätyä väärälle taholle tai ulkopuolisten käsiin. 

Työskentely on asiakaslähtöistä. Terapiassa käsitellään niitä asioita ja elämänalueita, joita asiakas itse haluaa tuoda keskusteluun ja kokee haastaviksi sekä mahdollisesti ongelmallisina elämässään.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien lisäksi käytän terapiatyössä myös muiden terapiakoulukuntien tietotaitoja. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen koulutukseltani voimavara- ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, valtiotieteen maisteri ja sosiaalipsykologi. Olen toiminut terapeuttina yli seitsemän vuoden ajan ja tuloksellisesti, monista eri syistä terapiaan hakeutuneiden asiakkaiden parissa.

Yksi erikoisosaamiseni alue on siirtolaisuuteen, monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttostressiin sekä kulttuurishokkiin liittyvät haasteet. Olen itse asunut ulkomailla ja eri maanosissa opiskelujen ja työn takia. Näin esimerkiksi kulttuurishokista minulla on paljon myös omakohtaisia kokemuksia. Lisäksi olen tehnyt mm. väkivalta- ja kriisityötä väkivallasta kärsivien maahanmuuttajanaisten parissa.

Kunnallisella sektorilla olen työskennellyt lisäksi erilaisista riippuvuuksista, kuten alkoholiongelmista ja peliongelmista kärsivien asiakkaiden kanssa. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottotilani ovat hyvien kulkuyhteyksien varrella Etu-Töölössä, Apollonkatu 11 A. 

Palveluhinnasto

voimavara- ja ratkaisukeskeinen yksilöterapia 45 min
65 EUR