Sofia Hämeenkorpi

  • toimintaterapeutti
Profiilikuva: Sofia Hämeenkorpi
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
  • Lasten ja nuorten toimintaterapia
Erikoistumiset
  • Lasten ja nuorten toimintaterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 045 1488006
Kotisivu http://toimivax.fi/
Sukupuoli nainen
Kielet suomi, englanti

Kuvaus

Pidän asiakas- ja perhelähtöistä työskentelyä ensiarvoisen tärkeänä työssäni. Koen, että asiakkaan ja hänen lähiverkostojensa on tärkeää olla mukana niin toimintaterapiaprosessin suunnittelussa, toteutuksessa kuin sen vaikuttavuuden arvioinnissakin.

Kohtaan asiakkaat aina ainutkertaisina yksilöinä ja pyrin toteuttamaan toimintaterapiaa aina näyttöön perustuvan ja uusimman tiedon sekä toimintalähtöisen työotteeni kautta.

Työssäjaksamista huomioin monipuolisella liikunnalla sekä ohjaan joukkuevoimistelua. Kotoani löytyy myös Sulo-kissa.