Sirpa Puolakka

 • psykoterapeutti
 • toimintaterapeutti
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arjen sujuminen
 • Arvotyöskentely
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Elämänkriisi
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Lyhytpsykoterapia
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Neuropsykiatrinen kuntoutus
 • Nuorten psykoterapia
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Skitsofrenia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
Kelan palveluntuottaja
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen Integratiivinen yksilöpsykoterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti  (AMK) ja neuropsykiatrinen valmentaja. Minulla on vuosien työkokemus nuorten ja työikäisten mielenterveyden hoidosta sekä neuropsykiatrisesta (ADHD, ADD, autisminkirjo) kuntoutuksesta ja ohjauksesta. 

Integratiiviseen psykoterapiaan voi hakeutua kaikissa mielenterveyden oireissa, joista tyypillisiä ovat tunne-elämän, ajatustoiminnan ja käytöksen häiriöt. Nämä voivat ilmetä esim. ahdistuneisuutena, masennuksena, mielialan vaihteluina ja vaikeuksina sosiaalisissa tilanteissa. Haasteet arjessa voivat näyttäytyä uupumuksena, jaksamattomuutena, muistiongelmina, aloittamisen ja tunnesäätelyn vaikeutena sekä ristiriitoina ihmissuhteissa.

Integratiivisessa psykoterapiassa hyödynnetään erilaisia lähestymistapoja tarkastella psyykkisiä ilmiöitä. Lähestymistavassa pyriään yhdistämään tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet. Terapiatyöskentelyssä on keskeistä turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. jossa voi pysähtyä tutkimaan omia tarpeita, tunteita ja ajatuksia sekä elämänhistoriallisia kokemuksia. Tavoitteet terapiatyöskentelylle määritellään yhdessä. 

Terapeuttina olen hyväksyvä, empaattinen ja rauhallinen. Työtapani on keskusteleva, mutta mahdollisuus on käyttää luovia, toiminnallisia ja kehollisia menetelmiä. Käynnit voidaan toteuttaa lähi - tai etävastaanottona. Voit tulla mös yksittäiselle käynnille. Tarjoan myös lyhytpsykoterapiaa 5-20 krt ja sopimuksen mukaan pidempi kestoista. Teen kelan kuntoutuspsykoterapiaa. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palvelu varattavissa puhelimitse/ yhteydenottopyynnöllä:
Psykoterapia 45 min
105 EUR