Sirpa Puolakka

 • psykoterapeutti
 • toimintaterapeutti
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Aikuisten psykoterapia
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Elämänkriisi
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Lyhytpsykoterapia
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Narsismi
 • Neuropsykiatrinen kuntoutus
 • Nuorten psykoterapia
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Skitsofrenia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
Kelan palveluntuottaja
Sukupuoli nainen
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen Integratiivinen yksilöpsykoterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti  (AMK) ja neuropsykiatrinen valmentaja. Minulla on yli 14 vuoden työkokemus nuorten ja työikäisten mielenterveyden hoidosta sekä neuropsykiatrisesta (ADHD, ADD, autisminkirjo) kuntoutuksesta ja ohjauksesta. 

Integratiiviseen psykoterapiaan voi hakeutua kaikissa mielenterveyden oireissa, joista tyypillisiä ovat tunne-elämän, ajatustoiminnan ja käytöksen häiriöt. Nämä voivat ilmetä esim. ahdistuneisuutena, masennuksena, mielialan vaihteluina ja vaikeuksina sosiaalisissa tilanteissa. Haasteet arjessa voivat näyttäytyä uupumuksena, jaksamattomuutena, muistiongelmina, aloittamisen ja tunnesäätelyn vaikeutena sekä ristiriitoina ihmissuhteissa.

Integratiivisessa psykoterapiassa hyödynnetään erilaisia lähestymistapoja tarkastella psyykkisiä ilmiöitä. Lähestymistavassa pyriään yhdistämään tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet. Terapiatyöskentelyssä on keskeistä turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. jossa voi pysähtyä tutkimaan omia tarpeita, tunteita ja ajatuksia sekä elämänhistoriallisia kokemuksia. Tavoitteet terapiatyöskentelylle määritellään yhdessä. 

Terapeuttina olen hyväksyvä, empaattinen ja rauhallinen. Työtapani on keskusteleva, mutta mahdollisuus on käyttää luovia, toiminnallisia ja kehollisia menetelmiä. Käynnit voidaan toteuttaa lähi - tai etävastaanottona. Voit tulla mös yksittäiselle käynnille. Tarjoan myös lyhyt terapiaa 5-20 krt ja sopimuksen mukaan pidempi kestoista. Teen kelan kuntoutuspsykoterapiaa. 

Mehiläinen Psykoterapiapalvelut Oulu, Hallituskatu 29 B21, 2krs., 90100 Oulu
100€/45 min

Ota yhteyttä

sirpa.puolakka@mindwaves.fi