Sirpa Mäkinen

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
 • työnohjaaja
Profiilikuva: Sirpa Mäkinen
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Lapsettomuuskriisi
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Nuorisoterapia
 • Paniikkihäiriöt
 • Paripsykoterapia
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perhepsykoterapia
 • Perheterapia
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Synnytyspelko
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnohjaus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Lapsettomuuskriisi
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Nuorisoterapia
 • Paniikkihäiriöt
 • Paripsykoterapia
 • Parisuhdekriisi
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perhepsykoterapia
 • Perheterapia
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Synnytyspelko
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnohjaus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Puhelin 0442937773
Kotisivu http://www.soliseva.fi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Toteutan yksilö-, pari- ja perheterapiaa, jossa hyödynnän asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden pohjalta joustavasti erilaisia ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen psykoterapian työtapoja sekä systeemistä lähestymistapaa, johon liittyy esimerkiksi se, että näen ihmisen aina yksilönä, mutta myös osana laajempaa suhdeverkostoa tai yhteisöä.

Terapiatapaamisissa voimme liikkua menneessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Keskustelun lisäksi käytän erikseen sovitusti myös luovia ja kehollisia menetelmiä sekä erilaisia asiakkaan itsehavainnointia ja pystyvyyden kokemusta vahvistavia harjoituksia.  Minulle on tärkeää, että asiakkaana koet yhteistyösuhteemme turvalliseksi ja hyödylliseksi. Saamani palautteeni mukaan olen helposti lähestyttävä, aktiivinen, ilmiöitä jäsentävä ja näkökulmia rikastuttava terapeutti. 

Palveluihini kuuluvat myös työnohjaus ja koulutukset sekä täydennyskoulutukseeni liittyvä perhekeskeinen psykoterapia, johon minulla on vuosittain tarjolla muutamia asiakaspaikkoja perheille ja pareille edullisemmin hinnoin. 

Arvostan perheiden ja suhteiden moninaisuutta enkä terapiatyössäkään pitäydy rajatuissa perhemalleissa tai normeissa. Minulla on pitkä työkokemus vanhempien ohjauksesta, perhe-elämän liittyvistä kriiseistä ja menetyksistä sekä monikulttuurisuuteen, erityisiin tuen tarpeisiin, päihteiden käyttöön ja lastensuojeluun liittyvistä kysymyksistä.  

Lisätietoa löydät nettisivuiltani, ja vastaan mielelläni myös mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin! 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Sosiaalialan pohjakoulutus (sosionomi ylempi AMK, sosiaalikasvattaja)

Psykoterapeuttikoulutettava (perhe- ja pariterapia), Jyväskylän yliopisto

Kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys

Ratkaisukeskeisen yksilöpsykoterapian koulutus 

Työnohjaaja (STOry), kouluttaja (pedagogiset opinnot, AmO)

Toiminnallisten ja luontolähtöisten (Green Care) menetelmien ohjaaja

Lisäksi useita mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä erilaisten perheiden kanssa työskentelyyn liittyviä lyhyempiä menetelmäkoulutuksia.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Viihtyisä ja esteetön vastaanottotilani sijaitsee Lempäälässä, Ideaparkin toisessa kerroksessa. Työskentelen paljon myös etäyhteyksin. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä