Silja Saarento-Zaprudin

 • psykologi
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Skitsofrenia
 • Stressi
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Addiktiot
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Paniikkihäiriöt
 • Peliriippuvuus
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
Puhelin 040 2444584
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen laillistettu psykologi, psykologian tohtori ja kouluttautunut myös kognitiivisen lyhytterapian menetelmiin. Minulla on kokemusta kaikenikäisten asiakkaiden ja perheiden kanssa työskentelystä.

Psykologina pyrin tavoittamaan kokemusmaailmasi auttaakseni sinua löytämään tilanteeseesi selkeyttä, uutta näkökulmaa tai askelmerkkejä. Joskus selkeyttä tai huojennusta voi tuoda jo se, että mielensisäiset asiat tulevat ääneen sanoitetuiksi turvallisessa ja myötäelävässä vuorovaikutuksessa. Vastaanotolla tärkein tavoitteeni onkin, että sinä tulet kuulluksi.

Tarjoan keskustelutukea, neuvontaa ja ohjausta kertakäynteinä ja useamman käynnin jaksoina. Tarjoan myös lyhytterapiaa rajatun aiheen työstämiseksi. Keskustelun rinnalla voimme halutessasi tehdä kirjallisia, kehollisia tai mielikuvaharjoituksia. Tarvittaessa toteutan myös psykologisia arvioita ja laajempia tutkimuksia. Työskentelyn tavoitteista ja kestosta sovitaan aina yhdessä, ja menetelmät valitaan yksilöllisesti. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka asiantuntijuutta ovat ihmisen kehitys, mielen toiminta, käyttäytyminen ja vuorovaikutus. Valmistuttuani psykologiksi Turun yliopistosta 2011 olen työskennellyt lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden parissa – niin perheneuvolassa ja kouluissa kuin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.

Lisäkoulutuksena olen perehtynyt kognitiivisen lyhytterapian menetelmiin, joita hyödynnänkin asiakkaiden kanssa. Lisäkoulutusta ja kokemusta minulla on myös muun muassa riippuvuuksien hoidosta.

Tutkijana olen keskittynyt lasten ja nuorten vertaissuhteisiin, erityisesti koulukiusaamiseen ja siihen puuttumisen keinoihin. Myös oppiminen, oppimisvaikeudet ja neuropsykiatriset haasteet ovat aiheina lähellä sydäntäni.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Tarjoan pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppuaikoja sekä etäyhteydellä että viihtyisässä vastaanottotilassa Turussa (Kerttulinkatu 12). Mahdollisuus vastaanottoon lisäksi Kaarinassa luonnonläheisessä ympäristössä. Kysythän tarvittaessa myös mahdollisuutta kotikäyntiin Varsinais-Suomen alueella.

Tiedustelut ja ajanvaraukset (muuhun kuin etävastaanottoon) puhelimitse tai sähköpostitse. Ennen varausta voimme halutessasi yhdessä arvioida, miten voisin olla tilanteessasi avuksi. 

Opiskelijoille -25% palvelun hinnasta.

HUOM. Kaikki tältä sivustolta varattavissa olevat aikani ovat toistaiseksi etävastaanottoja. 

Palveluhinnasto

Psykologin vastaanotto 45 min
85 EUR
Psykologin vastaanotto 60 min
100 EUR
Pitkä psykologin vastaanotto (myös perhekäynnit) 90 min
140 EUR
Lyhyt psykologin vastaanotto (tutustuminen, konsultointi yksittäisestä asiasta) 30 min
55 EUR