Sari Väätäjä

 • puheterapeutti
Profiilikuva: Sari Väätäjä
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0504989132
Kotisivu http://www.puhesilta.fi
Kielet suomi, englanti, espanja

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 2015 lähtien, kuntouttaen ja arvioiden pääasiassa eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Erityisen tärkeänä työssäni pidän asiakkaan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä, huumoria sekä sujuvaa yhteistyötä lähipiirin kanssa. Minulle on myös tärkeää, että asiakkaalla on seurassani turvallinen ja rento olla.  Olen aiemmalta koulutukseltani varhaiskasvatuksen opettaja ja lisäkouluttaudun säännöllisesti, jotta voisin parhaalla mahdollisella tavalla palvella ja auttaa asiakasta ja lähipiiriä heidän yksilöllisten haasteidensa kanssa. 

Valikoivan puhumattomuuden (tilannekohtainen puhumisen vaikeus) ja epäselvän puheen kuntouttaminen (puhemotoriset haasteet) ovat erityisen lähellä sydäntäni. Kokemusta on kertynyt kuitenkin laaja-alaisesti erilaisten vuorovaikutuksen, kommunikoinnin, kielellisen kehityksen, syömisen ja puhe- tai oraalimotorisen kehityksen haasteiden kuntouttamisesta, sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä (esim. ADHD, autisminkirjo, ARFID, viivästynyt puheen- ja kielenkehitys, kehityksellinen kielihäiriö). Minulla on kokemusta sekä lähi- että etäpuheterapiasta.

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

 • Introduction to Prompt Technique (3pv), 2023
 • Etäterapia nykyaikaisin metodein (1pv), 2023
 • Konkreettisia vinkkejä ja työkaluja äänteiden oppimiseen (1pv), 2023
 • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla - miten arvioin ja kuntoutan? (1pv), 2022
 • Selective Mutism, modules 1-4, Maggie Johnsson, 2022
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osat I ja II (2pv), 2022 ja 2023
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus, (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Lähiyhteisön ohjaus (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Etänä lähelle – etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa, (2pv) 2020
 • Pragmatics, play and theory of mind and executive functions (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Logopedisen arvioinnin käytänteet ja uudet menetelmät (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Apusanamenetelmä (1pv), 2017
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus, 2016
 • Apraxia, sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders, 2016
 • OPT-2, 2016
 • Puheterapeuttisen tavoitteenasettelun ABC, 2016
 • Näin ohjaat yhteisöä, 2016
 • PRT (Pivotal Response Training), 2016
 • OPT-1, 2015
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2015

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Toteutan puheterapiaa asiakkaan lähiympäristössä. Toimin Oulun, Raahen, Kemin ja Keminmaan alueilla sekä tarjoan etäpuheterapiaa ympäri Suomen. Toimin yhteistyössä alihankkijana HLS Fondolle Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sekä Pohteen hyvinvointialueen asiakkaiden osalta.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä