Sari Väätäjä

 • puheterapeutti
Profiilikuva: Sari Väätäjä
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äännevirheet
Puhelin 040 759 3400
Kotisivu http://www.premera.fi
Kielet suomi, englanti, espanja

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen työskennelyt puheterapeuttina vuodesta 2015 lähtien, kuntouttaen ja arvioiden pääasiassa eri-ikäisiä lapsiasiakkaita. 

Minua kiinnostavat tällä hetkellä erityisesti epäselvän puheen kuntouttaminen sekä valikoiva puhumattomuus. Kokemusta on kertynyt kuitenkin laaja-alaisesti eri häiriöiden ja eri ikäisten asiakkaiden kuntoutuksesta, kuten myös puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä.

Erityisen tärkeänä työssäni pidän asiakkaan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä, huumoria sekä sujuvaa yhteistyötä lähipiirin kanssa. Minulle on myös tärkeää, että asiakkaalla on seurassani turvallinen ja rento olla. Haluan kehittää osaamistani ja ammattitaitoani kouluttautumalla säännöllisesti.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

 • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla - miten arvioin ja kuntoutan?, Reetta Baldin, 2022
 • Selective Mutism, modules 1-4, Maggie Johnsson, 2022
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, Sirpa Tarvainen, 2022
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus, (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Lähiyhteisön ohjaus (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Etänä lähelle – etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa, 2020
 • Pragmatics, play and theory of mind and executive functions (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Logopedisen arvioinnin käytänteet ja uudet menetelmät (Oulun yliopisto, 5op), 2020
 • Apusanamenetelmä, 2017
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus, 2016
 • Apraxia, sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders, 2016
 • OPT-2, 2016
 • Puheterapeuttisen tavoitteenasettelun ABC, 2016
 • Näin ohjaat yhteisöä, 2016
 • PRT (Pivotal Response Training), 2016
 • OPT-1, 2015
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2015

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä