Sari Autio

  • kognitiivisen lyhytterapian opiskelija
  • työnohjaaja
Erikoistumiset
  • vuorovaikutuskouluttaja
  • fasilitoija
  • työyhteisöjen hyvinvointi
Kotisivu http://www.kasvutila.fi
Sukupuoli nainen

Kuvaus

Tarjoan kognitiivista lyhytterapiaa (erikoistumassa) ja työnohjausta verkossa etänä (onnistuu eri puolille Suomea). Lyhytterapian kesto on 10-20 kertaa ja tapaamiset viikoittain. Työnohjauksen rytmi sovitaan erikseen. Sekä terapiassa että työnohjauksessa asetetaan selkeät tavoitteet ja tarkastellaan kuinka ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa. Yhdessä etsitään hyvinvointiasi edistäviä ja tukevia toimintatapoja ja katsotaan kuinka ajatusvirheet voivat estää hyvinvointia.

  •  

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (Dialogic; 2015), Kognitiivinen lyhytterapia (Integrum; erikoistumassa 2021). Laaja kokemus ohjaamisesta eri ammattialoilla (terveydenhoito, opetusala, sosiaaliala)

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Ohjaan tällä hetkellä verkossa Zoom-palvelun kautta (ei tarvita sovelluksen lataamista). Lähetän selkeät ohjeet palvelun käyttöön liittyen.