Sanna Keskitalo

 • puheterapeutti
Profiilikuva: Sanna Keskitalo
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kireä kielijänne
 • Kotikäynnit
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äänihäiriöt
 • Äännevirheet
Erikoistumiset
 • Artikulaatio-ohjaus
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kireä kielijänne
 • Kotikäynnit
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Äänihäiriöt
 • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0401280376
Kotisivu http://vocalia.fi
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2017 ja käynyt vuosien varrella useita lisäkoulutuksia. Olen työskennellyt yksityisellä puolella Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja perusterveydenhuollon asiakkaiden parissa sekä tehnyt puheterapia-arvioita. Tarjoan puheterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Erikoisosaaminen ja lisäkoulutus:

- Artikulaatiovirheet ja puhemotoriikan haasteiden kuntouttaminen

- Lasten kielellisten vaikeuksien kuntouttaminen, kehityksellinen kielihäiriö

- Pienten lasten viivästynyt puheen ja kielen kehitys, tukiviittomien ja kuvien käytön ohjaus arkeen

- Tilannekohtaisen puhumisen vaikeuden kuntouttaminen (valikoiva puhumattomuus)

- Aikuisten äänihäiriöiden kuntouttaminen (mm. äänihuulihalvaus, toiminnalliset äänihäiriöt)

- Nuorten ja aikuisten äännevirheiden kuntoutus

- PRT-koulutus (mm. autismiskirjoon kuuluvien haasteiden kuntoutuksessa)

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Toimin Vocalia Oy:n alihankkijana. Vastaanottotilat löytyvät Vocalia Oy:n tiloista (Kasarmintie 13, Oulu). Lisäksi teen kotikäyntejä Oulun seudulla ja Kemissä sekä toteutan etäterapiaa ympäri Suomen.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä