Sami Somiska

 • psykoterapeutti
Profiilikuva: Sami Somiska
Ei vapaita aikoja seuraavaan 6kk
Erikoistumiset
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Muistisairaudet
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Päihderiippuvuus
 • Skitsofrenia
 • Stressi
 • Suru
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
Erikoistumiset
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Muistisairaudet
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Päihderiippuvuus
 • Skitsofrenia
 • Stressi
 • Suru
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0442707003
Kotisivu https:///somiska.fi
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen koulutukseltani psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja ammatillinen erityisopettaja. Psykoterapiassa olen suuntautunut integratiiviseen viitekehykseen.


Psykoterapiassa kartoitetaan syitä asiakasta vaivaaviin tilanteisiin ja etsitään ratkaisuja niihin. Itse terapia keskittyy paljolti tunteiden tarkasteluun ja tutkimiseen. Pyrimme yhteistyössä asiakkaan kanssa pääsemään eroon hankalista, vaivaavista ja elämää haittaavista tunnekokemuksista. Vastaavasti vahvistamme tunteita, jotka antavat itseluottamusta ja lisäävät elämän mielekkyyttä.

Oma työskentelytapani on aktiivinen mutta asiakkaalle tilaa antava. Minulle on tärkeää hyväksyä asiakkaan tilanne sellaisena kuin hän tuo sen terapiaan. Psykoterapiassa teen työtä asiakkaan kanssa luottamuksellisessa ja turvallisessa yhteistyösuhteessa, jossa on tärkeää asiakkaan oma kokemus.Lähtökohtana on, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi ja uskaltaa olla aktiivinen toimija omassa terapiaprosessissaan.

Henkilökohtaisia mielenkiinnon kohteitani ovat tunnefokusoitunut terapia ja skeematerapia, joita sovella työskentelyssäni. Integratiivisessa terapiassa toimitaan joustavasti ja valitaan toimintatapa asiakkaan tilanteen mukaan. Käytän joustavasti erilaisia tekniikoita, joiden käyttö arvioidaan aina asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Etenemistahti riippuu niinikään asiakkaan tilanteesta ja päätämme sen yhdessä hänen kanssaan.

Olen suorittanut myös EMDR 1- tason koulutuksen. Menetelmää voimme soveltaa tarpeen mukaan yhteisellä sopimuksella.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Psykiatrinen sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja ammatillinen erityisopettaja.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palvelu varattavissa puhelimitse/ yhteydenottopyynnöllä:
Psykoterapia Porvoo 45 min
95 EUR
Tutustumiskäynti 45 min
70 EUR