Sami Somiska

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Profiilikuva: Sami Somiska
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Kotikäynnit
 • Lyhytpsykoterapia
 • Masennus
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Päihderiippuvuus
 • Skitsofrenia
 • Stressi
 • Suru
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Muistisairaudet
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Kotikäynnit
 • Lyhytpsykoterapia
 • Masennus
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Päihderiippuvuus
 • Skitsofrenia
 • Stressi
 • Suru
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Muistisairaudet
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
Puhelin 0442707003
Sukupuoli mies
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Terapiassa kartoitamme syitä asiakasta vaivaaviin tilanteisiin ja etsimme ratkaisuja niihin. Itse terapia keskittyy paljolti tunteiden, emootioiden, tarkasteluun ja tutkimiseen. Pyrimme yhteistyössä asiakkaan kanssa pääsemään eroon hankalista, vaivaavista ja elämää haittaavista tunnekokemuksista. Vastaavasti vahvistamme tunteita, jotka antavat itseluottamusta ja lisäävät elämän mielekkyyttä. Henkilökohtaisia mielenkiinnon kohteitani ovat tunnefokusoitunut terapia (Emotion-Focused Therapy) ja skeematerapia, joita sovella työskentelyssäni. Integratiivisessa terapiassa toimitaan joustavasti ja valitaan toimintatapa asiakkaan tilanteen mukaan. Etenemistahti riippuu asiakkaan tilanteesta ja päätämme sen yhdessä hänen kanssaan.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja ammatillinen erityisopettaja. Opiskelen integratiiviseksi psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa. Minulla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä.