Salla Nyholm

 • lyhytterapeutti
 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Erikoistumiset
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Nuorten psykoterapia
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Paniikkihäiriöt
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Hengitys
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Lasten psykoterapia
Puhelin 040 6697244
Kotisivu http://www.kehra.fi
Logo: Salla Nyholm

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutettava, ratkaisukeskeinen terapeutti, sosiaalityöntekijä sekä filosofi. Työskentely käynnistyy tutustumisella, jolloin yhdessä sinun kanssasi tutkimme tilannettasi ja etsimme muutostavoitteitasi. Mietimme yhdessä mitä asioita haluat elämässäsi vähentää ja mitä taasen lisätä.

Tutustumisen ja suunnittelun (käyttäytymisanalyysin) jälkeen suuntaamme kohti muutostyöskentelyä. Työskentelyn tavoitteena on muokata käyttäytymistä eli ajattelua, toimintaa, tunteita ja fysiologisia reaktioita niin, että saat käyttöösi laajemman ja joustavamman valikon erilaisia ajattelu, tunne ja -toimintamalleja. Harjoittelun ja työskentelyn tavoitteena on sinun hyvinvointisi ja laajemmin se, että voit elää hyvää elämää. Terapia etenee sinun tahdissasi.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

2014 valmistuin sosiaalityöntekijäksi Tampereen yliopistosta. Tässä tutkinnossa mukana on myös psykologian, sosiaalipsykologian ja hallintotieteen opintoja. Aiempi tutkintoni on valtiotieteiden maisterin tutkinto filosofian oppiaineesta Turun yliopistosta. Osaamista ja näkemystä on kasvanut käytännöllisen filosofian opinnoissani ja lähemmin bioetiikan parissa. Laajemmin katsottuna minulle läheisimpiä ovat sovellettu etiikka sekä yhteiskuntafilosofia. Filosofia on antanut minulle paljon ja etenkin ajattelun taitoja, katsoa asioita eri näkökulmista.  

Sosiaalityöntekijäksi valmistumisen jälkeen työskentelin useita vuosi terveys- ja sairaalapalvelussa. Työni oli itsenäistä työskentelyä potilaan ja hänen läheistensä sekä viranomaisverkoston kanssa. Tärkeä osa työtäni oli psykososiaalinen tuki ja keskustelu potilaan ja hänen omaistensa ja läheistensä kanss

Minulle on kertynyt kokemusta myös perheneuvolassa työskentelystä. Perheneuvojan työnkuvaani sisältyi terapeuttinen työskentely kasvatu, perhe- ja ihmissuhdeasioissa. Koulutukseni ja kokemukseni myötä minulle on karttunut kokemusta erilaisten ihmisten kohtaamiseen.

Parhaillaan työskentelen sosiaalityöntekijänä psykososiaalisissa asumispalveluissa. Työni on moninaista asiakastyötä, jossa kohtaan päivittäin erilaisia ja ainulaatuisia asiakkaita. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottotilani sijaitsevat Porin Vanhan Kauppiksen yritystalossa. Myös etävastaanotto! Verkkosivujeni sähköisestä kalenterista osoitteessa https://www.kehra.fi/vastaanotto-hinnasto näet lisää varattavissa olevia aikoja. Tutustumiskäynti on 90 minuutin kestoinen ja sen hinta on 25€.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Terapiakäynti Pori 45 min
42 EUR