Salla Magga

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
 • psykologi
Profiilikuva: Salla Magga
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Hengitys
 • Itsetuntemus
 • Kriisi- ja traumapsykoterapia
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Nuorten psykoterapia
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Uupumus
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • EMDR
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Hengitys
 • Itsetuntemus
 • Kriisi- ja traumapsykoterapia
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Nuorten psykoterapia
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Uupumus
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • EMDR

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen psykologi ja psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivis-analyyttinen). Otan vastaan lyhytterapia-asiakkaita ja koulutuspsykoterapiapotilaita eri pituisille työskentelyjaksoille. Minulle voit varata ajan myös EMDR-työskentelyä sisältävään terapiaan. Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Taustalla minulla on usean vuoden työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta sekä työskentelystä nuorisoikäisten psykologina.

Terapeuttisessa työskentelyssä tärkeää ja parantavaa on nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, sekä omien kokemusten tarkastelu turvallisesti. Terapiatyöskentely on aktiivista yhteistyötä, jossa tutkitaan niitä kokemuksia ja tilanteita, joihin toivot elämässäsi muutosta. Yhteisen tarkastelun avulla suhde vaikeisiin kokemuksiin voi muuttua, jolloin on myös mahdollista pohtia ulospääsyjä haastavista tilanteista. 

Työskentelyn tavoitteet ja kesto suunnitellaan yhdessä. Minun tehtäväni on auttaa ja tukea sinua niin, että työskentely on turvallista ja mahdollistaa uusien oivallusten synnyn. Keskustelun lisäksi voimme käyttää kehollisia, toiminnallisia ja luovia menetelmiä. Traumaattisten kokemusten ja pelkojen työstössä voimme hyödyntää myös silmänliiketerapiaa (EMDR). Tärkeintä on, että sinä koet tulevasi kuulluksi ja kohdatuksi.

Työskentelen aikuisten ja yli 13-vuotiaiden nuorten kanssa. Mikäli olet kiinnostunut koulutuspsykoterapiasta, olethan minuun yhteydessä sähköpostilla salla.magga@terapiatalonoste.fi

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Aiemman työkokemukseni kautta minulle tuttuja työskentelyn kohteita ovat ihmissuhdeongelmat, traumaattiset kokemukset, ahdistuneisuus ja masentunut mieliala, riippuvuudet, seksuaaliväkivalta, kaverisuhdeongelmat ja kiusatuksi tuleminen, oppimiseen liittyvät haasteet ja koulunkäyntiongelmat, neuropsykiatrian kirjo sekä toive oppia hyväksymään oma itse kaikkine puolineen. Minä olen turvallinen terapeutti myös seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksissä.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Psykologin tapaaminen 45 min
90 EUR