Riina Tähti

  • lyhytterapeutti
  • psykoterapeuttikoulutuksessa
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
  • Addiktiot
  • Aikuisten psykoterapia
  • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
  • Kognitiivinen psykoterapia
  • Nuorisoterapia
  • Nuorten psykoterapia
  • Päihderiippuvuus
  • Yksilöterapia
Puhelin +358413135111
Kotisivu https://www.silmuke.fi/riinatahti
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Kuvaus

Terapeuttina olen huumorintajuinen, energinen, välittävä ja suorapuheisuudesta huolimatta empaattinen. Työssäni minua ohjaa avoin kiinnostus elämän eri ilmiöitä kohtaan. Työotteeni on ratkaisuja etsivä sekä uusiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava. Pyrin tasavertaiseen ja kunnioittavaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa, jota ohjaa yhdessä asetetut tavoitteet ja käytännön harjoittelu. Terapiassa saat turvallisen tilan, jossa voit käsitellä merkityksellisiä asioita, ja pyrkiä parempaan itseymmärrykseen ja selviytymiskeinojen lisäämiseen.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Pohjakoulutukseltani olen sosionomi YAMK. Työkokemusta on kertynyt yli 11 vuotta lastensuojelualalta muun muassa neuropsykiatristen, käytösoireisten ja päihteiden käytöllä oirehtivien nuorten laitoshoidosta, perhetyöstä ja jälkihuollon ohjauksesta. Valmistuin keväällä 2020 ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, ja samana syksynä aloitin Jyväskylän yliopistossa kognitiivisen psykoterapian opinnot suuntautuen aikuisten lisäksi lasten ja nuorten kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Opiskelen Jyväskylän yliopiston ja Luote Oy:n kognitiivisen psykoterapian koulutusohjelmassa. Opiskelujeni ajan tarjoan opiskelijahintaan opintoihini kuuluvaa terapiatyötä Silmukkeella. Kognitiivisen psykoterapian opintoihin kuuluvan terapian prosessin kesto on 10 kerrasta kahteen vuoteen. Tällä hetkellä minulla on kaksi vapaata paikkaa lapsille/nuorille (10-17vuotiaat) ja yksi vapaa paikka aikuisikäisille. Tilanne on toki muuttava joten ota yhteyttä jos kiinnostuit.

Lisäksi tarjoan myös ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapian prosessin kesto on tyypillisesti 1 - 20 kertaa. Apua voit lyhytterapiasta saada vaikkapa pulmalliseen elämäntilanteessa, jokin kokemus tai tunne hiertää tai tarvitset apua päätöksen tekoon. 

Työskentelen kaiken ikäisten kanssa, ja otan vastaan asiakkaita Kouvolassa, ja etävastaanottona suojatulla videoyhteydellä.