Riina Tähti

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Etäterapia
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Lasten psykoterapia
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Nuorisoterapia
 • Nuorten psykoterapia
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Äitiys
Sukupuoli nainen
Kielet suomi

Kuvaus

Terapeuttina olen huumorintajuinen, energinen, välittävä ja empaattinen. Työssäni minua ohjaa avoin kiinnostus elämän eri ilmiöitä kohtaan.

Työotteeni on ratkaisuja etsivä sekä uusiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava. Pyrin tasavertaiseen ja kunnioittavaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa, jota ohjaa yhdessä asetetut tavoitteet ja käytännön harjoittelu.

Terapiassa saat turvallisen tilan, jossa voit käsitellä itsellesi merkityksellisiä asioita, ja pyrkiä parempaan itseymmärrykseen, ja selviytymiskeinojen lisäämiseen omassa elämässäsi.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Pohjakoulutukseltani olen sosionomi YAMK. Työkokemusta on kertynyt yli 11 vuotta lastensuojelualalta muun muassa neuropsykiatristen, käytösoireisten ja päihteiden käytöllä oirehtivien nuorten laitoshoidosta, perhetyöstä ja jälkihuollon ohjauksesta.

Valmistuin keväällä 2020 ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, ja samana syksynä aloitin Jyväskylän yliopistossa kognitiivisen psykoterapian opinnot suuntautuen aikuisten lisäksi lasten ja nuorten kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Opiskelujeni ajan tarjoan opiskelijahintaan opintoihini kuuluvaa koulutusterapiaa. Kognitiivisen psykoterapian opintoihin kuuluvan terapian prosessin kesto on 20 kerrasta kahteen vuoteen.

Lisäksi tarjoan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, jossa prosessin kesto on tyypillisesti 1 - 20 kertaa. Apua voit lyhytterapiasta saada vaikkapa pulmalliseen elämäntilanteessa, jos sinulla on jokin kokemus tai tunne, joka hiertää, tai tarvitset apua päätöksen tekoon.

Otan vastaan asiakkaita  elokuusta 2021 alkaen Helsingissä ja Kouvolassa, sekä etävastaanottona.