Riikka Ylikoski

 • psykoterapeutti
Profiilikuva: Riikka Ylikoski
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Liikuntariippuvuus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Nuorten psykoterapia
 • Paniikkihäiriöt
 • Peliriippuvuus
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
Erikoistumiset
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Liikuntariippuvuus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Nuorten psykoterapia
 • Paniikkihäiriöt
 • Peliriippuvuus
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0453262700

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Tarjoan kognitiivista psykoterapiaa aikuisille ja yli 16-vuotiaille. Taustakoulutukseltani olen sairaanhoitaja AMK. Minulla on kymmenen vuoden kokemus päihderiippuvaisten kanssa työskentelystä laitoskuntoutuksessa. Tutuksi ovat tulleet myös muut riippuvuudet (peli-, läheis-seksi-shoppailu ym riippuvuudet), mielialahäiriöt, ahdistus, masennus, paniikkihäiriö, itsetunto-onglemat, kaltoinkohtelu ja traumaattiset elämänkokemukset.  Tasa-arvoinen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa on tärkein lähtökohta luottamukselle, jonka rakentumisen terapiasuhde vaatii. Ajattelen asiakkaan olevan oman tilanteensa paras asiantuntija. Yhdessä pyrimme jäsentämään, saamaan ymmärrystä ja löytämään ratkaisuja hankaluutta aiheuttaviin tilanteisiin, niihin liittyviin ajatuksiin ja niissä herääviin tunteisiin sekä haitallisiin toimintamalleihin. Yhteistyössä valitaan kognitiivisesta työkalupakista keinot, joilla lähteä viemään asioita eteenpäin ratkaisun suuntaan. Toisille sopivat kirjalliset välitehtävät, toiset saattavat hyötyä enemmän mielikuva- tai altistusharjoituksista. Terapian aluksi hahmotellaan konkreettiset tavoitteet, jolloin terapian etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista voidaan kaiken aikaa seurata. Terapia tähtää elämää helpottavaan muutokseen työskenneltäessä itselle haitallisten toimintamallien, asenteiden tai ajatusmallien kanssa. Siinä haluan olla sinua auttamassa. Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolle!

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen työskennellyt kymmenen vuoden ajan päihdekuntoutuksessa miesten, naisten ja perheiden kanssa. Riippuvuuksien kanssa työskentely on opettanut paljon ihmisten erilaisuudesta ja yksilöllisyydestä samankaltaiselta näyttävässä tilanteessa. Lisäksi olen työskennellyt rikosseuraamusasiakkaiden kanssa, joiden pulmat rikollisesta ajattelusta, asenteesta ja roolista irtautumiseen ovat vaatineet omanlaistaan työskentelyä ja asennoitumista yhteistyösuhteen vaatiman luottamuksen löytymiseksi. Käsittämättömienkin tilanteiden takaa löytyy ihminen, kun jaksaa ja uskaltaa katsoa. Ihminen, joka on yrittänyt selviytyä niillä keinoilla, joita siihen mennessä on elämässä oppinut saadakseen hyväksyntää ja kuuluakseen joukkoon.

Työnohessa olen opiskellut Psykologian perusopinnot 25op, Kognitiivisen lyhytterapian opinnot 30op, Skeematerapian menetelmäopinnot 5op sekä Päihdetyön ammattitutkinnon

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Minulla on esteettömät vastaanottotilat Kankaanpään keskustassa. Vastaanotto on mahdollista toteuttaa myös etäyhteydellä.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palvelu varattavissa puhelimitse/ yhteydenottopyynnöllä:
Terapiakäynti 45 min
90.60 EUR