Raija Suikkonen

 • psykoterapeutti
Profiilikuva: Raija Suikkonen
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Liikuntariippuvuus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Narsismi
 • Nuorisoterapia
 • Nuorten psykoterapia
 • Painonhallinta
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Psykoanalyyttinen psykoterapia
 • Psykodynaaminen psykoterapia
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Päihdeterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Yksilöterapia
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Liikuntariippuvuus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Narsismi
 • Nuorisoterapia
 • Nuorten psykoterapia
 • Painonhallinta
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Psykoanalyyttinen psykoterapia
 • Psykodynaaminen psykoterapia
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Päihdeterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Yksilöterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0451117888
Kotisivu http://www.raijasuikkonen.fi

Kuvaus

Puhelinaika tiistaisin klo 18-19 Puh 045 111 7 888

Voit tarkistaa vapaita aikoja ja varata niitä kotisivullani olevan linkin kautta.


Kela-pätevyys psykoterapiassa: aikuiset 26–67 v., nuoret 16–25 v. ja vanhempien ohjaus.


Millainen terapeutti olen:


Työskentelytapani on asiallisen rauhallinen ja ystävällinen, tilanteeseen sopivan aktiivinen sekä asiakasta kuunteleva ja tilaa antava. Painotan terapiasuhteen turvallisuutta ja luottamuksellisuutta. Terapiaistunnoissa keskiössä on asiakas ja hänen esille tuomansa asiat. Terapeuttina pyrin auttamaan häntä löytämään vastauksia niihin kysymyksiin, joita hän pohtii ja joihin hän etsii apua.


Psykoterapiaistunto on yleisesti ottaen kahden henkilön välistä vuorovaikutusta, heidän välistään keskustelua, joka eroaa muusta kanssakäymisestä oleellisesti siinä, että istunto on ajallisesti rajattu ja painottuu asiakkaan tarpeisiin ja hänen esille tuomaansa aineistoon. Minun tehtävänäni terapeuttina on auttaa asiakasta käsittelemään, työstämään ja selventämään niitä asioita, jotka häntä pohdituttavat. Käsiteltävät asiat voivat liittyä esimerkiksi eri elämäntilanteisiin, opiskeluun tai työhön, ammatinvaihtoon tai valmentautumiseen eri tilanteisiin.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen


Psykoterapeuttikoulutus ja työnohjaajakoulutus.

Lyhyt- ja pitkäkestoiset psykoanalyyttiset ja psykodynaamiset psykoterapiat, pariterapia, konsultaatio ja työnohjaus, myös netin kautta.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä