Piretta Kemppainen

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Profiilikuva: Piretta Kemppainen
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Eläinavusteinen terapia
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Psykoanalyyttinen psykoterapia
 • Psykodynaaminen psykoterapia
 • Psyykkinen työkyky
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Eläinavusteinen terapia
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Psykoanalyyttinen psykoterapia
 • Psykodynaaminen psykoterapia
 • Psyykkinen työkyky
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Puhelin 0402211075
Kotisivu http://www.pirettakemppainen.fi
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen ammatiltani psykiatrinen sairaanhoitaja ja opiskelen Helsingin yliopistossa aikuisten psykoanalyyttiseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Olen työntekijänä lempeä, kuunteleva ja tilaa antava, mutta myös aktiivinen toimija ja kannustava. Työskentelyni on kunnioittavaa, myötätuntoista ja avoimeen keskusteluun perustuvaa. Koen tärkeäksi ihmisten auttamisen, aidon läsnäolon ja kohtaamisen, kuulluksi tulemisen sekä ymmärryksen lisäämisen ihmismielestä ja ihmissuhteista. Ammattilaisena haluan tarjota turvallisen paikan keskustella luottamuksellisesti, koska koen ensisijaiseksi terapeuttisessa työskentelyssä turvallisen luottamus- ja vuorovaikutussuhteen rakentamisen asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

Työskentelytapa

Teen koulutuspsykoterapiaa psykoanalyyttisen teorian viitekehyksestä käsin. Työskentelyn keskiössä ollaan nykyhetkessä, johon liittyviä mielikuvia, tunteita ja muistoja yritetään selventää ja ymmärtää oman aikaisemman elämänhistorian vaikutukset nykyhetkeen. Työskentelyote on keskusteleva ja yhdessä tutkiva. Haluan rohkaista asiakasta tutkimaan yhdessä ongelmia ja ymmärtämään niiden syitä. Tuen asiakasta itseymmärryksen lisäämisessä ja oman psyykkisen hyvinvoinnin kehittämisessä. Työskentelytapani on moniulotteinen ja hyödynnän osaamistani asiakkaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Hyödynnän hoitoprosesseissa myös kokemuksellisia keinoja ja harjoituksia, kuten mielikuvaharjoituksia ja tietoisen läsnäolon menetelmiä. Hoidon lähtökohtana ovat aina yksilöllisyys ja tarpeenmukaisuus. Hoidon tavoitteet, menetelmät ja käyntimäärät sovitaan asiakaskohtaisesti toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Terapiapalvelut

Tarjoan aikuisille koulutuspsykoterapiaa pitkä- ja lyhytkestoisena, lyhytterapiaa ja yksittäisiä terapiakäyntejä tarpeesi mukaan, kuten esim. tuki-, kriisi- tai ohjauskäyntejä. Jos olet kiinnostunut koulutuspsykoterapiapaikasta, olethan yhteydessä ensin minuun sähköpostitse ja kerro lyhyesti itsestäsi sekä elämäntilanteestasi. Olen yhteydessä sinuun ennen tutustumisajan varaamista. Tarpeesi mukaan hoitoprosessi voi kestää useamman vuoden, jolloin pureudumme syvemmin elämäsi haasteisiin tai lyhytterapeuttisesti esim. 10-20 kertaa, jos ongelmasi ovat selkeämmin rajattavissa. Koulutuspsykoterapian käyntitiheys on vähintään kertaviikkoinen. Pidempikestoinen koulutuspsykoterapia on hinnaltaan edullisempaa ja siitä sovitaan tapauskohtaisesti. Koulutuspsykoterapiasta ei ole mahdollista saada Kela-korvausta. Lyhytterapeuttiseen työskentelyyn ja yksittäisiin terapiakäynteihin voit varata ajan myös suoraan itse kotisivujen kautta.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Minulla on kertynyt työkokemusta monipuolisesti mielenterveys- ja päihdetyönosalta vuodesta 2013 alkaen. Olen työskennellyt urani ajan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sairaalassa ja avohoidossa. Työkokemusta on kertynyt hyvinkin haastavissa elämäntilanteissa olevien eri-ikäisten aikuisten kanssa. Psykoterapiaopintojen lisäksi osaamista minulla on myös kognitiivisesta työotteesta, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyydestä, hyväksymis- ja omistautumisterapiasta sekä dialektisesta käyttäytymisterapiasta. Olen lisäkouluttautunut eläinavusteiseksi ja neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Työparina minulla toimii suunnitellusti terapiakoira.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan sinulle sopivista hoitovaihtoehdoista. Parhaiten tavoitat minut sähköpostilla tai kotisivujen yhteydeottolomakkeen kautta. Maaliskuun ajan otan vastaan asiakkaita vain etävastaanottona video- ja puhelinvälitteisesti. Lähivastaanotot ovat mahdollisia Tikkurilassa huhtikuusta alkaen.

Tutustu lisää minuun wwww.pirettakemppainen.fi. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä