Pia Kärnä

 • psykoterapeutti
 • psykologi
Profiilikuva: Pia Kärnä
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Elämänkriisi
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Lyhytpsykoterapia
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Stressi
 • Suru
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Elämänkriisi
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Lyhytpsykoterapia
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Stressi
 • Suru
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
Kelan palveluntuottaja

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Psykoterapeuttina haluan löytää kanssasi työskentelytavan, joka palvelee parhaiten sinun tavoitteitasi. Minulle on tärkeää, että asiakkaanani voit kokea tulevasi omana itsenäsi kuulluksi, arvostetuksi ja yksilöllisesti kohdatuksi luottamuksellisessa ilmapiirissä. Olen saanut palautetta siitä, että olen aktiivinen, lämmin, arvostava ja herkkä kuulemaan asiakkaani odotuksia yhteisen työskentelyn suhteen.

 

Viitekehykseni on kognitiivis-analyyttinen (KAT), joka integratiivinen ja on alun perin  lyhytkestoiseksi kehitetty, joustava ja ajallisesti rajattu psykoterapiamenetelmä. Tavoitteena on ongelmien lievittyminen lisääntyneen itseymmärryksen, vaihtoehtojen huomaamisen ja uusien toimintatapojen kehittymisen kautta. Pohdimme aluksi yhdessä, mihin asioihin elämässäsi toivot muutosta. Usein aiempien elämänkokemusten tai vuorovaikutuskokemusten tarkastelu lisää ymmärrystä myös suhteessa nykyiseen elämäntilanteeseen. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian menetelminä voidaan keskustelun ohella käyttää erilaisia toiminnallisia tai luovia menetelmiä, kuten kirjoittamista, kuvallista jäsentämistä tai kehollisia harjoituksia. Olennaisinta on löytää juuri sinulle parhaiten sopivat työskentelytavat.

Tarjoan sekä lyhyitä että pitkiä kuntoutuspsykoterapioita (Kela). Tällä hetkellä en pysty aloittamaan uusia pitkiä psykoterapioita. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Koulutus

Psykoterapeutti, aikuisten psykoterapeuttikoulutusohjelma, kognitiivs-analyyttinen viitekehys, 2021

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL 2019 

Psykologian maisteri (PsM), 2001

 

Työkokemus

Olen työskennellyt psykologina yli 20 vuoden ajan lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrialla sekä aikuisten ja nuorten kanssa oppilahuollon, ammatinvalinnan ja työterveyshuollon psykologina. Psykoterapeuttina minulla on kokemusta erityisesti mieliala-ja ahdistuneisuusoireilun, tunnesäätelyn haasteiden ja työuupumuksen hoidosta. Olen taustakoulutukseltani neuropsykologi ja minulla on pitkä työkokemus myös oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia piirteitä omaavien lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tukemisesta.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanottoni sijaitsevat Helsingissä Malmilla, noin 10 min junamatkan päässä Helsingin keskustasta. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä