Pertti Reiman

 • psykoterapeutti
 • työnohjaaja
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Hypnoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Nuorten psykoterapia
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Päihdeterapia
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0509129511
Kotisivu http://www.prerehab.fi
Sukupuoli mies
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Yksilöllistä asiakaslähtöistä kognitiivista/ratkaisukeskeistä psykoterapiaa ja skeematerapiaa. Toteutus kasvokkain tai videoyhteydellä. Kuntoutuspsykoterapiat Kela- korvauksen piirissä. Myös lyhytpsykoterapiaa.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Kelan kuntoutuspsykoterapia kognitiivisena/ratkaisukeskeisenä toteutuksena, luontoavusteista terapiaa, yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Johtamisen erikoisammatitutkinto ja kirjallisuusterapeuttikoulutus suoritettuna. Kognitiivisen hypnoterapian koulutus suoritettuna. Lisäksi voimavarakeskeinen mindfulness- ohjaajan pätevyys. Tunnelukko-/skeematerapian täydennyskoulutus suoritettuna.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Terapia toteutetaan kasvokkain mutta voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä videoavusteisena.