Pertti Reiman

 • psykoterapeutti
 • työnohjaaja
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Hypnoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Nuorten psykoterapia
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Päihdeterapia
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0509129511
Kotisivu http://www.prerehab.fi
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Yksilöllistä asiakaslähtöistä kognitiivista/ratkaisukeskeistä psykoterapiaa ja skeematerapiaa. Toteutus kasvokkain tai videoyhteydellä. Kuntoutuspsykoterapiat Kela- korvauksen piirissä. Myös lyhytpsykoterapiaa.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Kelan kuntoutuspsykoterapia kognitiivisena/ratkaisukeskeisenä toteutuksena, luontoavusteista terapiaa, yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Johtamisen erikoisammatitutkinto ja kirjallisuusterapeuttikoulutus suoritettuna. Kognitiivisen hypnoterapian koulutus suoritettuna. Lisäksi voimavarakeskeinen mindfulness- ohjaajan pätevyys. Tunnelukko-/skeematerapian täydennyskoulutus suoritettuna.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Terapia toteutetaan kasvokkain mutta voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä videoavusteisena.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä