Päivi Kantomaa

  • puheterapeutti
Profiilikuva: Päivi Kantomaa
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
  • Änkytys
  • Äännevirheet
Erikoistumiset
  • Änkytys
  • Äännevirheet
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0449763410
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta 2010. Olen työskennellyt useamman vuoden ajan yksityisellä puolella puheterapeutin sekä myöhemmin myös etäkuntoutuksen kehittämisen sekä aluepäällikön työtehtävissä. Olen kliinisesti erikoistunut puheen sujuvuuden häiriöihin. Tarjoan änkytykseen liittyvää arviointia, kuntoutusta ja ohjausta sekä lapsille, nuorille että aikuisille etäkuntoutuksena ympäri Suomen ja Pohjois-Suomen alueella myös lähikäynnein. Lisäksi tarjoan myös muuta puheterapiakuntoutusta. Olen Kela:n palveluntarjoaja. Tällä hetkellä minulla on yksi vapaa kelan kuntoutuspaikka Oulun alueella.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen käynyt kliinisen erikoistumiskoulutuksen puheen sujuvuuden häiriöistä (ECSF 2016-2017). Änkytyksen lisäksi minulla on eniten kokemusta äännekuntoutuksesta sekä lukikuntoutuksesta. Olen toiminut myös laaja-alaisena erityisopettajana alakoululla kolmen vuoden ajan. Kliinisen työn lisäksi olen myös pitänyt koulutuksia ja luentoja toisille puheterapeuteille sekä änkytyksestä että etäkuntoutuksesta. Ammattitaitoani pidän yllä kouluttautumalla säännöllisesti.

Osa täydennyskoulutuksistani

· Restart-DCM An indirect treatment for young stuttering children (3pv)
· Selective mutism – evidence-based practices (2pv)
· Toiminnalliset äänihäiriöt (2pv)
· Asiakkaiden ja perheiden kohtaaminen kuntoutustyössä (1pv)
· Using cognitive approaches with people who stutter, Bostonin yliopisto (5pv)
· Harjoittelu änkytyskuntoutus intensiivikurssilla (nuorille), Michael Palin Centre, Lontoo (10pv)
· The Lidcombe progman of early stuttering intervention, Tallinna (3pv)
· OPT 1 ja 2 sekä Apraxia osuus (5 pv)
· PROMPT ja refresher day (4 pv)
· Vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaminen puheterapiassa (1pv)
· Lasten puheen kuntoutukseen keskittyvä prosessikoulutus (5 pv)
· Kipinää ja ideoita kuvakommunikointiin (2pv)
· Monikielisen lapsen kielellinen kehitys, kielellinen vaikeus ja kielenkehityksen tukeminen (1pv)

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Toteutan puheterapiaa etäkuntoutuksena ympäri Suomen ja tarvittaessa myös ulkomaille. Lisäksi teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä sovitusti pääosin Pohjois-Suomen alueella. Minulla on ajanmukaiset välineet terapian toteutukseen.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä