Oona Siira

 • puheterapeutti
Profiilikuva: Oona Siira
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kireä kielijänne
 • Kotikäynnit
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Änkytys
 • Äännevirheet
 • Artikulaatio-ohjaus
Erikoistumiset
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Kireä kielijänne
 • Kotikäynnit
 • Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
 • Puheen epäselvyys
 • Puheen motoriset vaikeudet
 • Valikoiva puhumattomuus
 • Viivästynyt kielenkehitys
 • Yksilöterapia
 • Änkytys
 • Äännevirheet
 • Artikulaatio-ohjaus
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0442486223
Kotisivu http://www.vocalia.fi
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2016. Olen työskennellyt yksityisellä puolella Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perusterveydenhuollon asiakkaiden parissa. Tarjoan puheterapiaa lapsille ja nuorille. Työntekoani ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, luotettavuus ja yhteisöllisyys. Olen helposti lähestyttävä ja pidän tärkeänä näyttöön perustuvaa kuntoutusta. Työskentelen mielelläni myös kaksi- ja monikielisten lasten ja perheiden kanssa. 

Tutustu lisää Vocalia Oy:n sivuilla tai Instagramissa @puheterapeutti.oona

Asiakaspaikkoja vapautuu lokakuussa 2024.

EN:

I graduated from Oulu university in 2016 and I have been working as a speech therapist since. I have worked in the private sector with children and young people aged 1-17. The values that guide my work are customer needs, equality and reliability. I am easily approachable and I value evidence-based rehabilitation. I'm happy to work with bilingual and multilingual children and families in Finnish, in English or with a translator.

Instagram: puheterapeutti.oona

Taking on new clients on October 2024.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen työskennellyt monipuolisesti erilaisten lapsiasiakasryhmien kanssa, osaamisalueisiini kuuluvat mm. viivästynyt kielenkehitys, kehityksellinen kielihäiriö, luki-vaikeudet, tilannekohtainen puhumisen vaikeus, kaksi- ja monikielisyys sekä puhemotoriset pulmat. Minulla on kokemusta lasten haastavasta käytöksestä, traumataustaisten asiakkaiden puheterapiakuntoutuksesta sekä neurokirjon asiakkaista. Lisäkouluttaudun säännöllisesti. Käytän työssäni erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä, kuten tukiviittomia ja kuvia.

EN:

I have worked with various client groups. My areas of expertise include e.g. delayed language development, developmental language disorder, reading difficulties, situational mutism, bilingualism/multilingualism and speech motor problems/speech sound disorders. I'm a trauma-informed and neuroaffirming speech therapist. I continuously develop my expertise by participating in additional speech therapy courses regularly. I use AAC (e.g. signing and picture communication).

Alla esimerkkejä käymistäni täydennyskoulutuksista. Vuosina 2024-2025 kouluttaudun Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaksi (40op). / Below are examples of the courses I have attended. In 2024-2025 I train as an emotional skills instructor for children and young people. 

• Traumatietoinen puheterapia

• PRT (Pivotal Response Training)

• Räjähdysvaara! – lapsen ja aikuisen tunnetaidot, itsesäätely ja itsemyötätunto

• Selective Mutism - Evidence-Based Practices

• 3-Part Treatment Plan for OPT

• Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach

• Pragmatics, play and theory of mind and executive functions

• Lasten änkytys - mitä, miksi ja miten kuntouttaa?

• Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Olen Vocalia Oy:n alihankkija, ja vastaanotto sijaitsee lähellä Oulun keskustaa. Teen päiväkoti-, koulu- ja kotikäyntejä. Toiminta-alueeni on Oulu lähialueineen (mm. Kello, Haukipudas, Kempele) sekä Oulun eteläpuolella Vihanti, Paavola ja Oulainen. Sovitusti käynnit myös em. alueiden ulkopuolella. Etäterapiat toteutan asiakkaan toiveen mukaan Teams- tai Zoom-ohjelmalla.

EN:

I am a subcontractor of Vocalia Oy, and the reception is located near the center of Oulu. I do kindergarten, school and home visits. I work mainly in Oulu and its surrounding areas (including Kello, Haukipudas, Kempele), and also in south of Oulu areas such as Vihanti, Paavola and Oulainen. I also offer teletherapy / remote speech therapy via Zoom / Teams.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä