Merja Pellikka

 • lyhytterapeutti
Ei vapaita aikoja seuraavaan 6kk
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Hengitys
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Kotikäynnit
 • Kuvataideterapia
 • Lapsettomuuskriisi
 • Liikuntariippuvuus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Ruokasuhde
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tourette
 • Tunnetaidot
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
Kotisivu http://www.terapeutintyohuone.com
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, lyhytterapeutti sekä neuropsykiatrinen valmentaja. Tarjoan Terapeutin työhuoneella juuri Sinulle räätälöityjä ratkaisuja siihen muutokseen, jonka tavoitteen itse määrittelet. Silloin, kun Sinusta tuntuu, että kaipaat ulkopuolista kuuntelijaa, kuulijaa ja tukijaa tai vahvistusta valintojen tekemiselle, voin tarjota tukea joko ennaltaehkäisevästä tai kuntouttavasta näkökulmasta, lapsuudesta alkaen. Sisäiseen maailmaan ja itseensä paremmin tutustuminen voivat myös olla juuri Sinulle sopivia tavoitteita.

Räätälöityjen ratkaisujen avulla voit saada tarvitsemaasi tukea haastavaan elämäntilanteeseen, stressiin, uniongelmiin, ahdistukseen tai vaikka hankaliin tunteisiin ja negatiivisiin ajattelumalleihin. Vahvistamme itsetuntemustasi ja -luottamustasi sekä etsimme keinoja Sinun vahvuuksistasi ja voimavaroistasi, joiden avulla pääset pienin askelin kohti tavoitettasi. Myös lievemmät masennusoireet sekä vanhemmuuden haasteet voivat lisätä ulkopuolisen tuen tarvettasi. Esimerkiksi nepsyoireilu tai erityisherkkyys perheessä tai itsellä voi synnyttää tuota tarvetta. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Minulla on vahva osaaminen nepsyasioissa sekä erityisherkkyydessä (HSP). Toimin myös HSP Suomi ry:n Lapi-, perhe- ja nuorisotyön tiimissä asiantuntijana. Olen työssäni soveltanut runsaasti erilaisissa tilanteissa ratkaisukeskeisiä taide- ja lyhytterapeuttisia menetelmiä sekä neuropsykiatrisen valmentajan osaamistani. Minulla on paljon kokemusta varhaislapsuudesta aina aikuisiin sekä yksilöistä ryhmiin. Yhdistelen osaamistani niin, että voin tarjota juuri Sinun tarvitsemaasi tukea.

Kuvataideterapiassa kuva täydentää keskusteluterapiaa ja ulkoistaa sekä havainnollistaa omaa sisäistä maailmaamme. En arvioi tai tulkitse tekemiäsi töitä vaan tuen sinua ratkaisukeskeisillä haastattelutekniikoilla kertomaan teoksistasi ja löytämään sieltä vastauksia ja suuntia tavoitettasi kohti - määrittelet itse, mitä haluat sanoa. Et tarvitse taitoa piirtää tai maalata, vain innokkuus kuvalliseen tekemiseen riittää!

"Sanoja suoltavana, ja niillä kikkailevana olen huomannut, että piirtämällä ja muilla kuvallisilla keinoilla saa esiin sellaisia asioita, jotka muutoin jäisi huomaamatta. Työskentely Merjan kanssa on auttanut minua löytämään asioita, joita haluan muuttaa elämässäni. Ja vapauttanut voimaa myönteisten muutosten tekemiseen. En ole voinut välttyä oivalluksilta. "

- Opetusalalla toimiva asiakas. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Toteutan palvelujani etänä mutta lähialueella voimme keskustella mahdollisesta lähitapaamisen järjestämisestä, esimerkiksi kotikäynnillä tms. 

Palveluhinnasto

TUKIopetus 60 min
70 EUR
OPE-mentorointi 60 min
70 EUR
Neuropsykiatrinen valmennus 60 min
70 EUR
Lyhytterapia 60 min
70 EUR
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia 60 min
70 EUR
Palvelu varattavissa puhelimitse/ yhteydenottopyynnöllä:
Voimauttava kuvallisen ilmaisun ryhmä (5 tapaamista 2 tuntia/kerta; yhteensä 10 tuntia) 600 min
200 EUR