Marko Autio

 • psykoterapeutti
 • työnohjaaja
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Hengitys
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Lapsettomuuskriisi
 • Lyhytpsykoterapia
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0503402401
Kotisivu http://www.kasvutila.fi
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Elämää voi ymmärtää taaksepäin, mutta sitä on elettävä eteenpäin tässä ja nyt. Mikäli elämä kangertaa, tarjoudun tueksesi lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi. Psykoterapeuttina (Valvira) käytän pääasiassa ratkaisukeskeistä ja kognitiivista lähestymistapaa reitin löytämiseksi. Ajat maanantai-iltaisin (psykoterapia-/lyhytterapiatapaaminen 50 min/ 100€; tutustumistapaaminen 50 min/50€).

Työskentelyotteeni on voimavarakeskeinen, keskittyen tähän hetkeen, vaikka välillä haetaankin vauhtia menneisyydestä ja tähtäimessä on tuleva elämä. Turvallisen suhteen luominen on terapian onnistumisen edellytys. Terapiasuhteen toimivuutta arvioimme asiakkaan kanssa yhdessä säännöllisesti. Hahmottelemme prosessin aluksi yhdessä asiakkaan tilannetta ja määrittelemme terapian päämäärää. Etsimme päämäärän suuntaisia pieniä askeleita sekä keinoja ja voimavaroja niiden toteuttamiseksi. Välillä tarkistamme suuntaa ja tahtia. Aktivoin keskustelua tarvittaessa rauhallisesti tarkennellen ja kysyen. Välillä piirtelemme paperille kuvia ja kaavioita. Näillä keinoin autan asiakasta sanoittamaan ja jäsentämään uudella tavalla monimutkaisena näyttäytyviä asioita. Rohkaisen asiakasta myös erilaisten kognitiivisten harjoitusten tekemiseen. Harjoitteet sisältävät mm. itsetarkkailua, mietiskelyä ja altistusta. Näitä tehdään sekä vastaanotolla yhdessä että tapaamisten välissä tuetusti.
Olen luonteeltani rauhallinen ja pohdiskeleva. Etsin myötätuntoisesti ja yhdessä asiakkaan kanssa hänen hukassa olevia avaimiaan. Koska avaimet löytyvät asiakkaalta, annan tässä etsinnässä hänelle tilaa. Terapeutin tärkein työkalu on kuulevat korvat. En kuitenkaan ole hiljainen terapeutti, vaan aktivoin asiakkaan pohdintaa uusia näkökulmia avaavalla ja voimavarakeskeisellä keskustelulla sekä kognitiivispohjaisilla harjoitteilla, joiden toimivuutta rohkaisen kokeilemaan turvallisessa ohjauksessani. Tässä käytän persoonani luovaa puolta sekä monipuolista osaamistani. Olen avarakatseinen. Huumoria käytän maltilla ja asiakasta kunnioittaen. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, kognitiivinen (integr.) lyhytterapeutti ja koulutuksessa oleva voimavarakeskeinen työnohjaaja (valmistuminen kevät 2025). Olen lisäksi mindfulness -ohjaaja ja  palautumisohjaaja. Tältä pohjalta työotteeni on integroiva eli painotan kaikille terapiasuuntauksille yhteisiä ja tutkitusti vaikuttavia elementtejä sekä käytän joustavasti koulutusteni antamia lähestymistapoja. Kognitiivisissa menetelmissä painottuvat ns. III sukupolven kognitiivinen psykoterapia (mm. skeematerapia). Integratiivista työotettani täydentää perheneuvojan 60 op:n erityiskoulutus (Suomen ev.lut. kko, FiNQF 6/8), jossa painottuu pariterapeuttinen osaaminen (mm. psykodynaamisesta ja kiintymyssuhdeteoreettisesta näkökulmasta). Pohjakoulutukseltani olen teologian maisteri (1996).

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Tapaamiset joko vastaanottotilassa Töölössä Helsingissä tai etätapaamisena videoyhteydellä.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palvelu varattavissa puhelimitse/ yhteydenottopyynnöllä:
Työnohjaus (koulutuksessa) 50 min
60 EUR
Psykoterapia 50 min
100 EUR
Lyhytterapia 50 min
100 EUR