Marjo Mäyrä

 • psykoterapeutti
 • fysioterapeutti
 • toimintaterapeutti
 • työnohjaaja
Seuraava vapaa aika yli 3kk
Erikoistumiset
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Aikuisten toimintaterapia
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Ikääntyneiden fysioterapia
 • Kehitysvammaisten toimintaterapia
 • Lasten fysioterapia
 • Lasten ja nuorten toimintaterapia
 • Liikuntariippuvuus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Muistisairaiden kuntoutus
 • Muistisairaudet
 • Neurologinen fysioterapia
 • Neuropsykiatrinen kuntoutus
 • Nuorisoterapia
 • Nuorten psykoterapia
 • Painonhallinta
 • Pariterapia
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Perheterapia
 • Psykofyysinen fysioterapia
 • Psyykkinen työkyky
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Ryhmäpsykoterapia
 • Ryhmäterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Verkostoterapia
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Yksilöterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 045-6306090
Kotisivu http://www.innostuksenhetki.fi
Sukupuoli nainen
Kielet suomi
Logo: Marjo Mäyrä

Kuvaus

Olen Marjo Mäyrä, oululainen toiminta- ja fysioterapeutti, psykoterapeutti sekä ratkaisukeskeinen työnohjaaja.

Innostuksen Hetki syntyi omasta innostuksestani ja halustani ohjata ihmisiä löytämään oivalluksia ja ratkaisuja elämänsä haasteisiin soveltamalla kaikkia hallitsemiani terapian aloja kullekin sopivalla tavalla. Toimintani avainsanoja ovat toiminnallisuus ja ratkaisukeskeisyys sekä asiakkaan arvostava ja kunnioittava kohtaaminen.

Vahvuuteni terapeuttina ovat asiakkaan kuunteleminen ja innostaminen sekä aito kiinnostus asiakasta kohtaan. Kouluttajana olen läsnä oleva ja käytän työssäni toiminnallisia menetelmiä.

Minulla on sopimukset kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta (fysioterapia, toimintaterapia, psykoterapia) sekä kuntoutuspsykoterapiasta.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

• 20 vuoden terapeutti- ja kouluttajakokemus erilaisten asiakasryhmien kanssa.

• 5 vuotta työnohjaajana yksittäisten työntekijöiden ja ryhmien kanssa.

• 10 vuotta Vanhustyön keskusliitossa kouluttajana ikääntyneiden yksinäisyyttä ehkäisevässä työssä.

• 2013 lähtien olen työskennellyt Neuroliitossa Avokuntoutus Aksonissa tehden ryhmämuotoisesti pari-, perhe sekä voimavara sopeutumisvalmennus kursseja. Asiakasryhmäni siellä ovat MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavat ja heidän perheensä tai puolisonsa.

• 6 vuoden kokemus esimiestyöstä.

• Minulla on Kelan kanssa sopimus fysio-,toiminta- ja psykoterapiasta (www.kela.fi/kuntoutuspalvelut). Asiakaskuntaani ovat vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset sekä kuntoutuspsykoterapia asiakkaat.

• Teen myös työnohjausta yksilöasiakkaiden ja ryhmien kanssa.

• Olen toiminut Oulun Kärppien naisjoukkueen henkisenä valmentaja viimeiset 4 vuotta

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Teen terapiaa vastaanottokäynteinä tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä (koti, koulu, päiväkoti tai laitoskäynteinä).