Marika Sydänsuo

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
 • psykologi
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Elämänkriisi
 • Integratiivinen psykoterapia
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Kotikäynnit
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Stressi
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
Puhelin 045-7835 6667
Kotisivu https://www.psykologipalvelu-marika-sydansuo.com/
Kielet suomi, englanti

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja opiskelen tällä hetkellä kognitiivis-integratiiviseksi psykoterapeutiksi. Tarjoan koulutuspsykoterapiaa aikuisille sekä psykologin vastaanottokäyntejä nuorille ja aikuisille. 

Kognitiivis-integratiivisen työtavan mukaisesti olen psykologina/terapeuttina aktiivinen ja osallistuva. Olen myötätuntoinen, avarakatseinen ja asiakkaan yksilöllistä tilannetta arvostava. Luottamuksellisuus ja asiakkaan turvallisuuden tunne ovat ensisijaisen tärkeitä minulle asiakassuhteessa. Asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen, sekä arvojen ja tavoitteiden löytäminen yhdessä on myös tärkeää, sillä ne tukevat vaikean tilanteen työstämisessä ja eteenpäin pääsemisessä. Olen tukea antava rinnalla kulkija asiakkaan vaikeassa elämänvaiheessa.

Koulutuspsykoterapiassa työskentely pohjautuu kognitiivisiin menetelmiin, joihin voidaan yhdistellä myös muita menetelmiä. Työskentelyssä pyritään jäsentämään asiakkaan tilannetta ja haasteita, sekä luomaan selkeitä tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Työskentelyyn sisältyy mm. erilaisia lomakkeita ja kotitehtäviä, joiden tarkoitus on edistää tavoitteiden saavuttamista. Työskentelytapa- ja menetelmät räätälöityvät kuitenkin tarkemmin asiakkaan tilanteen mukaan. Koulutuspsykoterapian lisäksi tarjoan psykologin 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Työkokemusta psykologina minulla on jo yli 16 vuoden ajalta. Olen työskennellyt eri ikäisten ihmisten ja monenlaisten haasteiden sekä elämäntilanteiden parissa. Pääosin olen työvuosieni aikana toiminut koulupsykologina, mutta minulla on kokemusta myös mm. perheneuvolassa työskentelystä sekä aikuisten vastaanottotyöstä. Psyykkisten haasteiden lisäksi erilaisten oppimisvaikeuksien, sekä neuropsykiatristen haasteiden (adhd, autismin kirjo) arviointi ja tukeminen on minulle tuttua. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Tapaamiset voidaan toteuttaa kasvotusten (Äestäjänkatu 4, Pori), etätapaamisina tai hybridimallilla. 

Etävastaanotolle on mahdollista varata aikaa osoitteessa: https://minduu.fi/fi/profiili/marika_sydansuo

Ota rohkeasti yhteyttä, niin mietitään yhdessä millaisesta tuesta hyötyisit.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Koulutuspsykoterapia (20 tai 40 tapaamista) 45 min
55 EUR
Psykologin vastaanotto 45 min
69 EUR