Marianna Räsänen

 • lyhytterapeutti
 • tanssi-liiketerapeutti
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Hengitys
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Masennus
 • Kehollisuus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Paniikkihäiriöt
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perheterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Hengitys
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Masennus
 • Kehollisuus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Paniikkihäiriöt
 • Pariterapia
 • Pelkotilat
 • Perheterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Puhelin 0503375167
Kotisivu http://www.kehosfaari.fi
Sukupuoli nainen
Kielet suomi, englanti, venäjä

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen tanssi-liiketerapeutti sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Jyväskylästä. Tarjoan sekä yksilö- että ryhmäterapiaa kaikenikäisille, erityisryhmille sekä toteutan mm. äiti-vauvaryhmiä. Terapian keskiössä on kokonaisvaltainen kehollinen työskentely, keho-mieli-yhteys, kehotietoisuus, liiketyöskentely, luova ja toiminnallinen ote. Terapiassa on mahdollista tutustua itseen, omaan kehollisuuteen, omiin kokemuksiin ja ajatuksiin sekä vuorovaikutuksen tapoihin turvallisessa terapiasuhteessa. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Kehollisuus, kehon kokemukset, keholliset ja toiminnalliset menetelmät, tanssi ja liike, draamakasvatus, draaman ja teatterin menetelmät, improvisaatio, osallistava ja soveltava taidetoiminta, tunnetyöskentely, roolityöskentely, opetus ja koulutus

 

Logo: Marianna Räsänen
Jyväskylä