Maria Lähteenmäki

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
 • työnohjaaja
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihdeterapia
 • Stressi
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työnohjaus
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
Puhelin 0207354750 (ke klo 8-11)
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Olen koulutukseltani sosiaalipsykologi. Teen kognitiivista käyttäytymisterapiaa koulutuspsykoterapiana, sekä yksilötyönohjausta.

Ongelmasi voivat olla esim. stressi, opinnoissa ja työssäjaksamisen vaikeudet, ahdistus- ja paniikkioireet, mieliala-, päihde- tai elintapaongelmat. Olen terapeuttina kunnioittava, yhdessä tutkiva ja aktiivinen. Työskentelytapani on myötätuntoinen kuuntelu asiakas- ja tarvelähtöisesti. Nojaan työskentelyssäni tutkimusperustaisiin käytäntöihin, jotta arjen ongelmasi helpottavat. Olen välitön, jotta voimme keskustella, mikä sinua parhaiten auttaa.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen tehnyt väitöstutkimuksen motivoivasta haastattelusta, muutokseen ja hoitoon sitoutumista päihdehoidossa. Olen erikoistunut kliinisen potilastyön työnohjaukseen ja palautetietoiseen hoitoon. Työnohjaajana toimin organisaatioanalyyttisella viitekehyksellä. 

Asiakastyönkokemusta minulla on ympärivuorokautisessa turvakodissa lasten ja perheiden parissa, päihdeterapeutin työssä, sekä järjestölähtöisessä hyvinvointityössä aikuisten yksinäisyyden vähentämisen parissa.

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Tapaamiset voidaan toteuttaa KKT-keskus Arvon tiloissa Hakaniemen toimipisteessä maanantaisin klo 17-21 välillä tai etänä.

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palvelu varattavissa puhelimitse/ yhteydenottopyynnöllä:
Yksilötyönohjaus 60 min
120 EUR
Koulutuspsykoterapia 45 min
65 EUR