Mari Ihanamäki

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Addiktiot
 • Ahdistuneisuus
 • Aikuisten psykoterapia
 • Arvotyöskentely
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Liikuntariippuvuus
 • Läheisriippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Narsismi
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Peliriippuvuus
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Päihderiippuvuus
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
 • Äitiys
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Opiskelen Tampereen yliopistossa kognitiiviseksi käyttäytymispsykoterapeutiksi ja tarjoan työnohjattua koulutuspsykoterapiaa. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi. Lisäksi olen opiskellut kognitiivisen lyhytterapian opinnot sekä muita alan lisäopintoja. 

Voit varata ensin tutustumiskäynnin ja sen jälkeen voimme suunnitella sinulle sopivan hoitojakson omien toiveidesi mukaisesti joko etä- tai lähitapaamisena Kankaanpään toimipaikassani. Olet lämpimästi tervetullut!

Yhteydenotot: sinunterapia@gmail.com tai ajanvarauskalenterin kautta.

Millainen terapeutti olen

Pidän terapeuttisessa suhteessa tärkeimpänä asiana asiakkaani aitoa ja kunnioittavaa kohtaamista. Myös luottamuksellisuus on kaiken vuorovaikutuksen perusta. Olen työssäni empaattinen ja kannustava, mutta tarpeen mukaan myös lujan lempeä. Haastan sinua kohtaamaan omia kipukohtiasi ja tunteitasi, ja autan käsittelemään niitä turvallisesti ja sinun tahtiisi. Tavoitteenani on luoda hyvät mahdollisuudet ja pohja sille, että voit voida paremmin ja oppia itsestäsi uutta ja siten kehittyä yksilönä löytäen tasapainoa ja levollisuutta elämääsi. Keskustelujen avulla luot uudenlaista suhdetta sisäisiin kokemuksiin ja sitä kautta tutustut uudelleen itseesi. Tavoitteena on luoda hyväksyvä ja myötätuntoinen suhde itseen ja oppia pois mahdollisista haitallisista toiminta- tai ajattelutavoista. Mielestäni koskaan ei ole liian myöhäistä rakentaa parempaa suhdetta itseensä. Uskon, että muutos on aina mahdollista, ja että vaikeatkin kokemukset voivat lopulta muuttua vahvuudeksi ja voimavaraksi. 

Mitä tapaamiskerroilla tehdään

Keskusteluissa lähdemme liikkeelle sinun toiveistasi, joiden pohjalta suunnittelemme aiheet ja tavoitteet hoitosuhteelle. Uskon, että yhdessä elämän tuomia haasteitasi käsitellen, voimme löytää keinoja ja vahvistaa taitojasi selvitä haastavista elämänvaiheista eteenpäin. Hyödynnän työskentelyssä kognitiivisen lyhytterapian sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä ja harjoituksia. Työskentelemme prosessinomaisesti ja harjoittelemme myös mielikuvaharjoituksia, tietoisuustaitoja ja erilaisia rentoutustekniikoita sekä teemme halutessasi altistusharjoituksia ja skeema- ja arvopohjaista työskentelyä. Tapaamisten tueksi sinulle suunnitellaan kotitehtäviä, joiden avulla hoidosta saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Voimme toteuttaa hoitojakson haluamasi pituisena lyhyestä tai pidemmästä ajasta sopien. Arvioimme yhdessä tapaamistemme hyötyä ja sopivuutta säännöllisesti hoitojakson aikana.

 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Olen pohjakoulutukseltani sosionomi/sosiaalikasvattaja. Minulla on n. 29 vuoden työkokemus laitosmuotoisesta riippuvuuskuntoutusyksiköstä Kankaanpään A-kodilla, jossa kaikenlaiset elämäntilanteet ovat tuttuja ja elämän inhimillisyys on monine puolineen joka päivä läsnä.  Olen tehnyt töitä yksilö- ja perhekuntoutuspuolella, jossa työskennellään yhteisöhoidon ja kognitiivisen viitekehyksen menetelmin. Työni jatkuu yksikössä edelleen ja teen koulutuspsykoterapiaa tämän työn rinnalla. Olen tottunut työskentelemään kaikenikäisten ja -taustaisten ihmisten kanssa. Työssäni kohtaan päivittäin hyvin vaikeitakin ilmiöitä, joten en pienestä hätkähdä mitään asioita. Työni on innostanut minua opiskelemaan ensin kognitiivisen lyhytterapian opinnot, joista kiinnostukseni terapiatyöskentelyyn syveni ja tällä hetkellä opiskelen kognitiiviseksi käyttäytymispsykoterapeutiksi Tampereen yliopistossa 2022-2026. Käytän koulutuspsykoterapiassani opiskelemiani menetelmiä ja harjoituksia ja saan säännöllisesti työnohjausta.

Lisäkoulutukset:

Kognitiivisen lyhytterapian opinnot 30 op (Integrum instituutti), skeematerapian koulutusohjelma 5 op (Mentores 2021), psykologian perusopinnot 25 op (Jyväskylän yliopisto 2021-2022), päihdetyön ammattitutkinto (Winnova 2016), yhteisöhoidon 2 vuotinen koulutus.

Lisäksi seuraan aktiivisesti alan koulutuksia ja olen käynyt lyhyempiä opintoja mm. motivoivaan haastatteluun, tietoisuustaitoihin, HOT-menetelmään ja ahdistuneisuuden hoitoon liittyen.

 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Lähitapaamiset osoitteessa Kuninkaanlähteenkatu 8 (virastotalo), 2. krs., 38700 Kankaanpää. Etätapaamiset onnistuu myös halutessasi. Ilta- ja viikonloppuaikoja tarvittaessa.

Työskentelen aikuisten ja yli 17-vuotiaiden kanssa.

Asiakkaani hakeutuvat palveluihin itse maksaen. En tarjoa tällä hetkellä KELA-terapiaa (koulutuksessa).

Esteen sattuessa peruutathan käyntisi viimeistään edellisenä päivänä. Peruuttamaton käynti laskutetaan normaalisti.