Maija Kärävä

 • psykoterapeuttikoulutuksessa
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Elämänkriisi
 • Itsetuntemus
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Mindfulness
 • Nuorisoterapia
 • Nuorten psykoterapia
 • Paniikkihäiriöt
 • Pelkotilat
 • Psyykkinen työkyky
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Syömishäiriöt
 • Tietoisuustaidot
 • Tunnetaidot
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Yksilöterapia
Puhelin 0404454245
Kotisivu https://terapiamaija.fi
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Koulutusasiakkaaksi psykoterapeuttiopiskelijalle? 

Opiskelen Tampereen yliopiston kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa, josta valmistun viimeistään joulukuussa 2027. Tarjoan koulutuksen aikana koulutuspsykoterapiaa opiskelijahintaan. Et tarvitse koulutuspsykoterapiaan hakeutumiseen lähetettä tai diagnoosia. Oleellista on oma motivaatio psykoterapian aloittamiseen ja mahdollisuus sitoutua hieman pidempään työskentelyyn. Koulutuspsykoterapiaan voit hakeutua monista ei syistä, esimerkiksi elämänlaatua heikentävien masennus- ja ahdistusoireiden, ihmissuhdeongelmien, jaksamisen haasteiden tai työhön ja opintoihin liittyvien ongelmien takia. 

Koulutuspsykoterapian kesto ja tiheys sovitaan tapauskohtaisesti. Yleensä terapia koostuu 5-20 käyntikerrasta ja tapaamisia on kerran viikossa.

Olen helposti lähestyttävä, avarakatseinen ja kannustava. Vahvuuksiani terapeuttina ovat elämäntilanteen kokonaisuuden ymmärtäminen sekä myötätuntoinen ja kunnioittava kohtaaminen. Terapiatyöskentelyssä pidän tärkeänä turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen muodostumista, jossa tulet kuulluksi ja ymmärretyksi juuri sellaisena kuin olet. Tapaamisten alussa arvioimme yhdessä elämäntilannettasi sekä niitä ongelmia tai asioita, joihin haluat muutosta. Kuuntelen ja annan sinulle tilaa, mutta tarjoan myös uusia näkökulmia. Keskustelun lisäksi tapaamisilla voidaan tehdä esimerkiksi harjoituksia, joiden tarkoituksena on opettaa sinulle uusia taitoja. Tavoitteena terapiassa on lisätä itseymmärrystäsi ja löytää psyykkistä hyvinvointiasi vahvistavia ajattelu- ja käyttäytymistapoja. 

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Koulutukseltani olen opinto-ohjaaja ja erityisopettaja (KM) ja toimin päivätöissä lukion opinto-ohjaajana. Olen tehnyt pitkän työuran lukion opinto-ohjaajana nuorten ja aikuisten parissa, sekä päivälukiossa että aikuislukion ohjaustehtävissä. Työhöni sisältyy erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten kanssa työskentelyä, yhteistyötä huoltajien kanssa sekä moniammatillista yhteistyötä. Työn ohella olen suorittanut myös ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Opinto-ohjaajana teen töitä muun muassa oman suunnan löytämisen haasteista, ahdistuneisuudesta, sosiaalisten tilanteiden pelosta, masennuksesta, jaksamisen haasteista sekä oppimisvaikeuksista kärsivien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. 

Alkuperäiseltä koulutukseltani olen työpsykologiaan ja johtamiseen syventynyt diplomi-insinööri. Näiden opintojen sekä työkokemuksen kautta olen kiinnostunut myös työhyvinvoinnista ja erilaisista urapoluista muuttuvassa työelämässä. Ymmärrän hyvin työelämän tuomia erilaisia haasteita. Minusta on tärkeää oppia ymmärtämään myös sitä, miten huolehtia omasta jaksamisestaan. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanotan asiakkaita KKT-keskus Arvossa Helsingin Hakaniemessä keskiviikko-iltaisin sekä Keravan keskustassa sopimuksen mukaan. Myös etävastaanotto on mahdollista. 

Voit varata vastaanottoajan varauskalenterin kautta tai tiedustella vapaita aikoja sähköpostitse.

Lämpimästi tervetuloa!

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Koulutuspsykoterapia 45 min
35 EUR