Laura Järvi

  • fysioterapeutti
Vapaita aikoja alle 3kk
Erikoistumiset
  • Allasterapia
  • Hengitys
  • Kipufysioterapia
  • Kotikäynnit
  • Lasten fysioterapia
  • NDT/Bobath
  • Neurologinen fysioterapia
  • Nuorten fysioterapia
  • Vauvojen fysioterapia
Kelan palveluntuottaja
Puhelin 0447642001

Kuvaus

Toimin tällä hetkellä lasten ja nuorten fysio- ja allasterapiassa Seinäjoella Fysios Mehiläinen Pulssin toimipisteellä. Työnkuvaani kuuluu paljon koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä. Minulle voi hakeutua lasten ja nuorten fysioterapiaan itsemaksavana, kunnan maksusitoumuksella tai tulla terapiaan KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä. 

Teen myös vauvojen ja pienten lasten sensomotorisia arvioita. Mikäli vauvasi tai lapsesi sensomotorinen kehitys mietityttää, ota yhteyttä sähköpostin (laura.jarvi@mehilainen.fi) tai puhelimen välityksellä (044-7642001) niin sovitaan fysioterapia-aika.

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Työkokemusta on kertynyt jo yli 20 vuotta kaikenikäisistä (0-85v.) neurologisista asiakkaista (myös harvinaiset) sekä kipuasiakkaista. Viimeiset 5 vuotta olen enenevässä määrin siirtynyt pienten lasten sekä nuorten fysioterapiaan. Allasterapia on iso osa työnkuvaani. 

Olen erikoistunut aikuisten neurologisen fysioterapiaan (30op) ja käynyt kipufysioterapian koulutuskokonaosuuden (15op). Kouluttaudun parhaillaan Lasten ja nuorten kuntoutuminen NDT, Bobath -lähestymistavan opinnoissa (20op). 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Vastaanotolla on lasten oma tila, jossa voin seurata ja havainnoida lasta leikin kautta. Vastaanotolla on mahdollista käyttää myös isoja salitiloja. KELAn tai kunnan maksusitoumuksella fysioterapia toteutuu yleensä lapsen arkiympäristössä kotona, koulussa ja/tai päiväkodissa. Lasten kohdalla perheellä ja muilla ympärillä olevilla on tärkeä rooli lapsen kuntoutumisessa ja kehittymisessä. Yhteistyö kaikkien kanssa on keskeistä. 

Palveluntarjoajalla ei ole ajanvarauskalenteri käytössä.

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan tiedustellaksesi vapaita aikoja.

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto ei käytössä