Kirsi Vuorinen

 • lyhytterapeutti
Ei vapaita aikoja seuraavaan 6kk
Erikoistumiset
 • Adhd
 • Ahdistuneisuus
 • Arvotyöskentely
 • Autismin kirjon häiriöt
 • Elämänkriisi
 • Eroterapia
 • Hengitys
 • Itsetuntemus
 • Kehonkuva
 • Kuvataideterapia
 • Lapsettomuuskriisi
 • Liikuntariippuvuus
 • Masennus
 • Mielialahäiriöt
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Painonhallinta
 • Paniikkihäiriöt
 • Parisuhdekriisi
 • Pelkotilat
 • Päihdeterapia
 • Stressi
 • Suru
 • Tietoisuustaidot
 • Tourette
 • Traumat
 • Tunnetaidot
 • Työnarkomania
 • Työssäjaksaminen
 • Työuupumus
 • Uupumus
 • Vanhemmuus ja lapset
 • Voimavarakeskeinen terapia
 • Vuorovaikutussuhteet
 • Väkivaltakokemukset
 • Yksilöterapia
Puhelin 0413155412
Kotisivu http://www.vuorikide.fi
Kielet suomi

Tarjoan etäterapiaa

Kuvaus

Kohtaan sinut lämpimästi luoden turvallisen tilan lähteä kanssani matkallesi itsesi syvällisempään tuntemiseen ja kehittämiseen. Lyhytterapiasuuntaukseni on kognitiivinen. Siinä lähtökohtana on, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Etenemme yhteisellä matkallamme siten, että sinulle sopivin tavoin aktivoin prosessisi etenemistä luoden sinulle peiliä ja keinoja havaita ja tiedostaa tunteidesi, toimintasi sekä ajattelusi taustalla vaikuttavia merkityksellisiä seikkoja. Tapaamisissamme kuvaan sinulle tutkittua tietoa esillä olevaan ilmiöön liittyen, tavoitteena vahvistaa itsetietoisuuttasi sekä inhimillistää kokemaasi. Teeme tapaamisissa sopivia harjoituksia ja lisäksi annan sinulle kotiin tehtäviä edistämään sisäisen prosessisi etenemistä.

Lähtökohtani kohtaamisille on, että jokaisella meistä on arvokas ainutkertainen oma elämäntarinamme. Tämä tarina sisältää kaikilla meistä erilaisia sävyjä, iloineen ja suruineen.Toisinaan synkemmät ajat ovat liian kivuliaita sietää, kestävät kohtuuttoman pitkään tai muusta syystä elämänilo katoaa ja yksin on vaikeaa jaksaa ja selviytyä. Pitkään jatkunut henkinen kipu tai muutostarpeen stressitila sisältää viestin, joka ohjaa rohkaistumaan avun pariin silloin kun omat voimat ehtyvät ja on vaikeaa löytää ulospääsyä tilanteesta.

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia käynnistää itsetutkiskeluprosessin, jossa avaat mielesi saloja ja oivallat keinoja luoda ratkaisuja yksilöllisessä tilanteessasi. Se on muutoshakuista aktiivista terapeutin ja asiakkaan yhteistä työskentelyä, joka muuttaa jotakin osaa ajattelu- ja toimintatottumuksissa. Lyhytterapiassa luot taitoja mielen ja kehon hyvinvoinnin ylläpitämiseen terapiatyöskentelyn jälkeenkin. 

Luon kanssasi tavoitteet työskentelyllemme ja kuuntelen toiveitasi siitä, minkälainen on sinulle sopiva terapiamatka. Tarjoan sinulle keinoja, joiden avulla terapiaprosessisi mahdollistaa tavoitteidesi toteutumisen.

Lisäksi tarjoan kehon rentoutusta ja nepsy-valmennusta

Kognitiivisessa terapiassa huomioidaan myös kehon tila ja keho/mieli -yhteyksiä. Palveluni Brain Relief musiikkiin integroitu kehon kosketushoidon on koettu sopivaksi vahvistukseksi terapian ohella. 

Olen myös neuropsykiatrinen valmentaja ja neurokirjon asiakkaiden parissa kognitiivinen terapia on tutkitustikin toimiva menetelmä masennuksen ja ahdistuksen liventämiseksi sekä avuksi itsearvostuksen kohentumiseen.

Asiakaspalaute:

"Kirsin poikkeuksellisen intensiivinen ja lämmin lähestymistapa luo tunteen, että olisin ainutlaatuisin, arvokkain ihminen maailmassa. Eheyttävä, voimaannuttava - näillä sanoilla kuvaisin käyntien jälkeistä tunnelmaa. Myös kipeät asiat tunnelukkojen myötä avautuivat lempeästi, hiljalleen, tuoden ymmärrystä arkeen. En voi kun lämpimästi suositella Kirsin asiantuntevaa ja inhimillistä terapiaa!"

Työkokemuksen ja koulutuksen avulla hankittu erikoistuminen

Asiantuntijuuden palveluihini olen hankkinut seuraavin koulutuksin: kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys, psykoterapeuttiset valmiudet opinnot, ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan opinnot täydennyskoulutuksineen. Olen ammatillinen erityisopettaja. Minulla on kokemusta työskentelystä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa vaativan tuen opiskelijoiden ja heidän verkostojensa parissa. Olen myös aiemmin suorittanut luovien menetelmien ohjaajakoulutuksen pääaineena terapeuttistavoitteinen ohjaustoiminta Artenomi AMK. Terapiassa hyödynnän luovia menetelmiä yksilölähtöisesti soveltaen. 

Edellä mainitut terapia- ja valmentajaopinnot olen suorittanut kesäyliopistojen alaisuudessa toimivien tieteellisesti korkeat laatukriteerit täyttävien koulutuksenjärjestäjien opissa. Kognitiivisen lyhytterapian opinnot olen suorittanut Integrum instituutissa.

Olen lyhytterapeuttiyhdistyksen LYTE ry:n ja Neuropsykiatrisetvalmentajat ry:n jäsen sekä yritykseni on Suomen yrittäjien jäsenyritys. Osallistun Valviran hyväksymän Kognitiivisen psykoterapeutti/työnohjaajan yksilötyönohjaukseen säännöllisesti. 

Tietoa tiloista, laitteista ja kuntoutuksen toteuttamispaikoista

Viihtyisät vastaanottotilat sijaitsevat Vihdissä ja Riihimäellä. Vihdissä tarjoan palvelujani maanantaisin ja tiistaisin, Riihimäellä keskiviikkoisin ja torstaisin. Etätapaamiset toteutuvat Teams-yhteyksin. 

Nettisivustoltani www.vuorikide.fi löydät enemmän vapaita aikoja ja lisätietoa minusta ja palveluistani.